KM Workshop (2-3 ต.ค.49) : AAR 3. สิ่งที่ท่านได้น้อยกว่าที่คาดหวัง

  ติดต่อ

         3. สิ่งที่ท่านได้น้อยกว่าที่คาดหวัง

- บางคณะอาจ over estimate ไป

- ยังขาดการนำเสนอ “แนวคิดการจัดการความรู้” ว่ามันคืออะไร ทำเพื่ออะไร และเพราะอะไร

- ข้อเสนอแนะเจาะกลุ่มสาขา

- คาดว่า ดร.วิบูลย์ จะรับฟังปัญหาเรื่องตัวชี้วัดเพื่อไปต่อรองกับ สมศ. แต่คิดว่า ดร.วิบูลย์คงไม่ทำ (ฟังจากน้ำเสียงและท่าที)

- การประเมินเกินความเป็นจริงเพื่อให้เข้าเกณฑ์ สมศ. อาจทำให้ไม่ได้งานที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง (ผลการประเมินไม่ได้สะท้อนสถานการณ์ความเป็นจริงของแต่ละคณะ)

- การพูดคุยภายในกลุ่มสาขาวิชายังไม่มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันมากเท่าที่ควร

- ทุกคนพยายามจะช่วยกันฉุด แต่ สมศ. จะช่วยฉุดเราด้วยหรือเปล่า

- ภาพรวมของการนำเสนอของแต่ละกลุ่มสาขาวิชา อาจจะ Overestimate

- การปรับเปลี่ยนการติดตามทำให้คะแนนสูงขึ้น เป็นแนวคิดว่า สมศ. ต้องการจริงหรือ

- คะแนนที่เวลารวมกันแล้ว น้อยลง

- การติ ชม เสนอแนะแนวทางในรายละเอียดของแต่ละคณะ (ด้านงานวิจัย) หรือแต่ละกลุ่มสาขาวิชา (ด้านการประกันคุณภาพ)

- ไม่ค่อยได้พักผ่อนเลย เนื่องจากเวลาน้อย อยากให้มีเครื่องมือที่สนับสนุนการทำงานมากขึ้นเช่น Notebook Computer เป็นต้น

- การนอน

         วิบูลย์  วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

หมายเลขบันทึก: 53562, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:03:51+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #km#มหาวิทยาลัยนเรศวร#aar#งานวิจัย#nukm#nuqa#qa#คุณภาพการศึกษา#workshop#ขอขอบคุณ#ประกันคุณภาพการศึกษา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)