วันนี้ทั้งวัน ที่ศูนย์วิทยบริการ  ของมหาวิทยาลัยนเรศวร (ศูนย์กทม.) มีการประชุม - อบรมการประกันคุณภาพฯ และการจัดการความรู้ โดยจัดการประชุมที่อาคาร Wave Place ชั้น 8 ที่ศูนย์วิทยบริการ กทม. (มี รศ.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย เป็นวิทยากร) ส่วนช่วงบ่ายจะมีการอบรมการใช้ blog on GotoKnow นี้ด้วย จึงขอประชาสัมพันธ์ เผื่อช่วงเวลานั้น อาจทำให้การใช้งานในระบบของทุกท่านติดขัดบ้าง

            ผู้เข้าร่วมอบรมมีไม่มากนักประมาณ 10 กว่าท่าน คิดว่าไม่น่าส่งผลกระทบมากนัก แต่ขอแจ้งไว้ล่วงหน้าก่อนค่ะ หากส่งผลกระทบในการใช้งาน GotoKnow ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ต้องขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

            RO_NUQA