ปลายปากกาขีดและเขียนเพื่อเรียนรู้

หมายมุ่งสู่ข้อความคิดวินิจฉัย

เป็นบทความตามใจคิดพินิจไป

เพื่อก่อเกิดความเข้าใจในตัวตน

sun

บางถ้อยคำได้กลั่นกรองไตร่ตรองดี

บ้างก็มีที่ข้องใจให้สับสน

ฝึกขีดเขียนเป็นบทเรียนคอยสอนตน

เหตุและผลประกอบความตามแต่ใจ

จึงก่อเกิดเป็นบันทึกฝึกภาษา

ในบล็อครวมเรื่องนานาน่ารู้ไว้

เป็นงานเขียนเพื่อแลกเปลี่ยนความเข้าใจ

ระหว่างเพื่อนพี่ผู้ใหญ่ในสังคม

read

อีกทั้งมีแพลนเนตเกร็ดความคิด

เป็นรวมมิตรวิชาการงานเหมาะสม

เพิ่มเติมงานประสานใจให้สังคม

เป็นโรงบ่มอุดมค่าปัญญาไทย

ขอขอบคุณ gotoknow ในวันนี้

ที่สรรค์สร้างงานที่ดีให้มีไว้

เป็นแนวทางสร้างความรู้คู่คนไทย

สืบต่อไปให้คงอยู่คู่แผ่นดิน.

hey

 

ภาพน่ารักจาก http://www.bluemountain.com/category.pd?path=83046&