ในปีนี้นิสิตให้ความสนใจและร่วมมือกันในการร่วมกันเดินรณรงค์ป้าย Big Cleaning Day กันค่อนข้างมาก และแม่บ้านก็ให้ความร่วมมือในการเดินขบวน รวมถึงการช่วยในการทำความสะอาด บริเวณชั้นโถงชั้น 1 อาคารบริหารและบริการ ซึ่งก็ทำให้เจ้าหน้าที่ห้องสำนักงานตื่นตัว และก็ลงมือเช็ดโต๊ะทำความสะอาดกัน ก็เป็นภาพที่ประทับใจมาก รวมถึงมีการมอบรางวัลให้กับโซนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องทำงานผู้บริหาร โซนห้องปฎิบัติการฯ และผู้นำกระดาษที่ต้องการมาสะสางมากที่สุด ซึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าปีหน้าคงจะได้รับความร่วมมือในการทำกิจกรรมนี้อีก