เงินโบนัส

เงินโบนัสและแรงจูงใจ

 

ในปีงบประมาณ2549     ดิฉันตัดสินใจที่จะจ่ายโบนัสให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเท่าๆกันเป็นครั้งแรก     ทั้งนี้เนื่องจากในปีงบประมาณ 2548ทางสถาบันติดลบประมาณ40ล้านบาท     ในปีงบประมาณ49เราทราบว่าจะไม่ได้เงินงบประมาณคนไข้เอดส์ ( ในปีงบประมาณ49ขอสปสชได้มา 20ล้าน    แต่ในปี50 กรมควบคุมโรคกำลังเจรจา) ซึ่งเราเคยได้ปีละประมาณ40ล้านบาท      ทางสถาบันได้ออกนโยบายลดจำนวนบุคลากรโดยใช้โอทีแทนถ้าจำเป็น     และออกนโยบายการใช้คนร่วมกัน    

ในขณะที่เราออกนโยบายไป     ทางหน่วยงานต้นทุนที่หมอประสงค์ดูแลได้พยามหา  Root   cause ของการขาดทุนและให้แต่ละหน่วยดูต้นทุนของหน่วยงานของตนเอง

ผลลัพท์ของการคิดร่วมกันทำให้เราสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองมากขึ้นโดยไม่อาศัยงบประมาณซึ่งอาจจะได้หรือไม่ได้     แต่รัฐจะจ่ายเงินเดือนให้

ดิฉันถือโอกาสส่งจดหมายน้อยๆทางBlog และได้แจกให้ทุกคนทราบแล้วค่ะ

คำถามว่าปีหน้าจะได้อีกไหม   โปรดอ่านในจดหมายไม่ปิดซองได้ค่ะ

เรียน   เจ้าหน้าที่ทุกท่าน              

          เนื่องจากในปีงบประมาณปี 2549 ทางสถาบันสามารถลดจำนวนบุคลากรลงได้ จากปี 2548 ประมาณ 60 คน  คิดเป็น 6%  เงินบำรุงเพิ่มขึ้นจากเดิม  จากการขาดทุนในปี 2548  มีการควบคุมการใช้พลังงาน และผ่านการประเมินระบบคุณภาพทั้ง   HA  และ  HPH  

         จากการร่วมกันปฏิบัติงานของชาวบำราศทุกท่านทั้ง  แพทย์,  พยาบาล,  เภสัชกร, ทันตแพทย์,นักเทคนิคการแพทย์,  ผู้ช่วยเหลือคนไข้, และเจ้าหน้าที่ของกลุ่มอำนวยการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่อื่นๆ  ร่วมใจกันปฏิบัติงานและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานโดยลดการใช้ทรัพยากร  และจากการลดจำนวนคน,  ลดการใช้พลังงาน  ทำให้จำนวนเงินบำรุงมีเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อย  จำนวนผลผลิตที่สำคัญของสถาบันทั้งจำนวนผู้ป่วยนอก, จำนวนผู้ป่วยในและจำนวนสมาชิกประกันสังคม   งานวิจัย, งานฝึกอบรม  มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ            

          ทางสถาบันภายใต้คณะทำงานกรรมการบริหารได้พิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงินโบนัสให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท/คน  และ 1,000 บาท/คน ตามลำดับ  เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรของสถาบันทุกคนที่ให้ความร่วมมือกับสถาบันในการประหยัดพลังงาน ลดจำนวนคนทำงาน และมีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของสถาบันเท่าที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพ, มีการใช้ทรัพยากรคน  และสิ่งของร่วมกัน              

         ทางสถาบันขอขอบคุณทุกท่าน  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีงบประมาณ 2550  ชาวบำราศนราดูรจะยังคงให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานโดยมีการใช้พลังงานอย่างประหยัด รวมทั้งพิจารณาการใช้ทรัพยากรทั้งคนและสิ่งของร่วมกัน  เพื่อลดจำนวนการใช้ทรัพยากร  ทั้งนี้ทางสถาบันสามารถอยู่ได้ต่อไปด้วยการบริหารงานของพวกเราอย่างมีประสิทธิภาพ              

         ในปี 2550  ถ้าเราร่วมมือกันบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ  จำนวนเงินบำรุงและเงินประกันสังคมเพิ่มขึ้น  ทางสถาบันจะพิจารณามอบเงินโบนัสให้ท่านตามผลผลิตตามยุทธศาสตร์ที่ท่านได้ร่วมดำเนินการอยู่  ตามภารกิจหลักของท่านต่อไป

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Dr.Achara bamras

คำสำคัญ (Tags)#โบนัส#นโยบายปี2550

หมายเลขบันทึก: 53523, เขียน: 06 Oct 2006 @ 10:18 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ขอร่วมด้วยช่วยบำราศฯ โดย ชชคชข.จะช่วยกันทบทวนการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าค่ะ