ความเห็น 81580

ปลายปากกาที่ขีดเขียนเพื่อเรียนรู้

บวร
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

ปลายปากกาที่ขีดเขียนเพื่อเรียนรู้

คงค่าความเป็นครูมิรู้สิ้น

สรรพวิทยาการก่อเกิดจิน

ตนาการไม่จบสิ้นสิทธิ์เสรี

        GotoKnow อยู่คู่ไทยอย่างใหญ่ยิ่ง

        ด้วยความรักและความจริงในทุกที่

        สานสายใยไว้ด้วยรักและภักดี

        จากวันนี้ตราบเท่านานกาลนิรันดร์