ความเห็น 84099

ปลายปากกาที่ขีดเขียนเพื่อเรียนรู้

ดวงเด่น
เขียนเมื่อ 

มาอ่านคลายความตรึงเครียดค่ะ...ขอบคุณกับบทกลอนดีๆค่ะ....^^