ในคณะสหเวชศาสตร์ มีวัฒนธรรมการอวยพรวันเกิดใน e-news today ซึ่งทำกันเป็นปกติครับ โดยการอวยพรผ่านข้อคิดเห็น และผมได้นำมาใช้กับกลุ่ม Office KM ด้วย โดยเริ่มจากคุณจิตติพร  การกุศล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของคณะสาธารณสุขเป็นคนแรก ซึ่งผู้ที่มาร่วมอวยพรวันเกิดกันอย่างอบอุ่น ก็เป็นทีมจาก QAU คือ คุณตูน คุณโอ

     วันเดือนเกิดของกลุ่ม Office KM ผมได้มาจากการทำ KM Workshop ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ผ่านมา ตอนเช้าผมใช้โปรแกรมที่นักคอมฯ ของคณะที่ทำให้ก็ยัง error อยู่ เกรงว่าจะอวยพรวันเกิดคุณพัชรา จินาพันธุ์ช้าไป จึงขออนุญาตใช้พื้นที่ของ Gotoknow อวยพรวันเกิดให้กับคุณพัชรา จินาพันธุ์ เจ้าหน้าที่หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ของมน. ซึ่งมีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ ( 6 ตุลาคม )คุณพัชรา  จินาพันธุ์

       ขออวยพรให้คุณพัชรา มีความสุขกาย สุขใจ  และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา อย่าลืมบอกรักแม่ด้วยนะครับ

                                                                                           บอย สหเวช
                                                                                            6  ต.ค. 49