KM workshop เพื่อพัฒนางานวิจัยและคุณภาพการศึกษา เตรียมพร้อมรับการประเมินจาก สมศ.

หาแนวทางการพัฒนางานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ KM เป็นเครื่องมือ

วันจันทร์และวันอังคารที่ผ่านมา ( 2-3 ตุลาคม) ดิฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ KM workshop เพื่อพัฒนางานวิจัยและคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดพิษณุโลก  จัดโดยสถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา และหน่วยประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย   ในวันแรกเน้นเรื่องการวิจัย     โดยท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ (ผศ.ดร. วิบูลย์ วัฒนาธร) ได้มอบหมายให้คณบดีของทุกคณะนำเสนอผลการดำเนินงานด้านวิจัยตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านของมหาวิทยาลัย   มีจุดมุ่งหมายให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิจัยของคณะ  ส่วนในวันที่สอง เป็นการทำ workshop  ตามกลุ่มสาขาวิชา เพื่อร่วมกันประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกลุ่มสาขาวิชาของตัวเอง  ท่านคณบดีคณะสหเวชฯ  (รศ. มาลินี ธนารุณ) ท่านผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหเวชศาสตร์ชุมชน (ดร. สุรพล ตั้งวรสิทธิชัย) และคุณสริตา เจริญทัศน์ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านประกันคุณการศึกษาของคณะ อยู่ในกลุ่มที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในการหาแนวทางพัฒนาผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพร่วมกันในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส่วนดิฉันและคุณสิริภัสน์ ศิระนุภาพ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านงานวิจัย ได้อยู่อีกกลุ่ม โดยรวมอยู่กับรองคณบดีที่ดูแลด้านงานวิจัยของคณะอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใต้หัวข้อ การหาแนวทางการพัฒนาผลการดำเนินงานด้านวิจัย ซึ่งในการพูดคุยกันครั้งนี้ทำให้ดิฉันและผู้เข้าร่วมท่านอื่น ๆ  เกิดความเข้าใจและตีความดัชนีชี้วัดแต่ละตัวให้ตรงกันมากขึ้น และยังทำให้ผลคะแนนการประเมินสูงขึ้นได้อีกด้วย  นอกจากนี้จากการที่มีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรองคณบดีที่ดูแลด้านงานวิจัยในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพทำให้เรามีแนวคิดที่จะพัฒนาความร่วมมือ และทำงานวิจัยร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อทำให้มาตรฐานด้านการวิจัยของคณะวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้มแข็งขึ้น โดยมีเป้าหมายสูงสุดก็เพื่อให้มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกงานวิจัยและประกันคุณภาพ-สหเวช-ม.นเรศวร

คำสำคัญ (Tags)#คณะสหเวชศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 53505, เขียน: 06 Oct 2006 @ 08:49 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
ขอขอบคุณ อ. กอล์ฟ มากนะค่ะ  ที่กรุณาสกัดสิ่งดีดี ที่ได้รับจากการประชุม เผื่อแผ่แก่ทุกๆ คน ดิฉันต้องแยกไปอยู่ในกลุ่ม QA  จึงปล่อยให้ อ.กอล์ฟ และคุณสิริภัสณ์ ไปอยู่ในกลุ่มวิจัยตามลำพัง  ตอนแรกก็นึกห่วงอยู่เหมือนกัน  แต่จากเรื่องเล่าใน Blog  ทำให้ดิฉันทั้งโล่งใจหายกังวล ทั้งชื่นชมอาจารย์ ที่สามารถคว้าจับความรู้ต่างๆได้อย่างฉับไว  ต่อไปนี้ งานวิจัยของคณะฯ คงรุดหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง  ขอขอบคุณอาจารย์ อีกครั้งนะคะ  
วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 
ผมจะคอยเป็นกำลังใจให้ด้วยอีกคนครับ