ข้อเรียนรู้ จากมองโกเลีย

ตัวการสร้างปัญหาสำคัญคือทุจริตคอรัปชั่น

ข้อเรียนรู้ จากมองโกเลีย

อ่านได้ ที่นี่

วิจารณ์ พานิช

๒ พ.ค. ๕๖

560502, ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร, มองโกเลีย, ประชาธิปไตย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

น่าภาคภูมิใจแทนคนมองโกเลีย..ที่มีผู้บริหารประเทศ ที่มีภาวะผู้นำสาธารณะที่ดีครับ

คำกล่าวของผู้นำรัฐบาลมองโกเลีย กับผู้นำรัฐบาลไทย
เป็น Case ที่คนรักประชาธิปไตยทั่วโลก ควรนำมาเรียนรู้ และคิดพิจารณากันครับ 

ขอบพระคุณครับอาจารย์...