• วันนี้ทำรายงานเตรียมส่งพรุ่งนี้
  • รายงานที่ทำเสร็จแล้วมีดังนี้ รายงานกรณีศึกษา long case วิถีความเจ็บป่วยเรื้อรัง
  • ที่ยังไม่เสร็จเหลือ RU กับ ระบาด