คอชากาแฟคงพากันชอบใจใหญ่ หลังจากผลการวิจัยสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐ พบว่า กาแฟและครื่องดื่มกาเฟอีนอาจมีส่วนป้องกันไม่ให้ตับเสื่อมได้สืบเนื่องจาก ผลการ เซอร์เวย์ความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มเครื่องดื่มกาเฟอีนและโรคตับในระหว่างปี 1998 และปี 1994 ผลการวิจัยได้เปรียบเทียบการใช้ชีวิตของคนที่มีปัจจัเสี่ยงโรคตับจากการดื่มแอลกอฮอล์ ดื่มกาแฟมากกว่า 2 แก้วต่อวัน ดูเหมือนว่าจะช่วยป้องกันอันตรายจากโรคตับ ขณะที่ คนอีกกลุ่มที่ไม่ดื่มกลับมีเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงเป็นโรคตับถึงร้อยละ 44 ทั้งนี้ กลไกที่ทำให้ความเสี่ยงต่อโรคน้อยลงเพราะสารกาเฟอีนชั้นต้นจะเข้าไปบล็อกโครงสร้างของ เซลล์รับ adenosine กระตุ้นให้เกิดระบบภูมิคุ้มกันตับ แม้ว่าจะมีการศึกษาที่บ่งบอกถึงคุณประโยชน์ของกาเฟอีน แต่ทางสถาบันดังกล่าวยังไม่แนะนำให้ดื่มเครื่องดื่มกาเฟอีน เพราะมันอาจจะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคอื่น แทน <p> </p>