• หลังจากที่กลุ่ม MSUKM ที่ไปร่วมงานเสวนา UKM 3/2549 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา พยายามที่จะสานต่องาน  โดยมีการประชุมปรึกษาครั้งต่อมาเมื่อวันที่ 4 กันยายน และ คุยกันไว้ว่าจะพยายามจัดให้มีการ ประชุมปรึกษาหารือกันอย่างน้อยเดือนละครั้ง ก็อาจจะถือว่าเป็น ข่าวดี เล็ก ๆ สำหรับพวกเราที่ มีการประชุมครั้งที่ 3 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่ผ่านมาจริง ตามที่เราหวังไว้  โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้ามาร่วมกันมากขึ้นกว่าครั้งที่ 2
  • ท่านรองฯ พิศมัย (พี่เอื้อ ของเรา) ที่มาเป็นประธานในที่ประชุม แจ้ง ข่าวดี อีกอย่าง ให้เราทราบ ก็คือ ข่าวการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU-KM NEWS) ฉบับที่ 2 คลอดตามกำหนดเรียบร้อยแล้ว
  • ข่าวดี อีกอย่าง ของพวกเราก็คือ เว็บการจัดการความรู้ มมส. สามารถคลอดออกมาแล้ว เช่นกัน หลังจากตั้งท้องอยู่นาน แม้จะยังมีอะไรไม่มาก แต่ก็ถือว่ามีการเริ่มต้นแล้ว ขอบคุณ คุณวิชิต ที่เป็นกำลังหลักทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้
  • เครือข่าย การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปี 2550 คงมีความเคลื่อนไหวมากกว่าในปีที่ผ่าน ๆ มา