ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี

             ในระหว่างปิดภาคเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลได้นำนมมาแจกให้นักเรียนดื่ม เปิดภาคเรียนคำถามแรกที่นักเรียนจะต้องตอบคือ ใครไม่ได้ดื่มนม?

              เด็กชายธีรพันธ์(ขอสงวนนามสกุล)เป็นเด็กเรียนดีซึ่งพ่อแม่แยกทางกัน ยกมือลุกขึ้นตอบซึ่งใครได้ฟังแล้วต้องสะกดความรู้สึกไว้และไมสามารถถามต่อไปได้อีก คำตอบที่เด็กชายธีรพันธ์ตอบคือ"ผมไม่ได้ดื่มครับ ผมนำนมที่คุณครูแจกไปให้แม่ดื่มพราะแม่ผมเสียเลือดมากแม่ผมแท้งลูกครับ"

             เด็กชายธีรพันธ์เป็นเด็กที่เรียนเก่งมีความสามารถมากเคยได้รับรางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์และเป็นคัวแทนนักกีฬาตะกร้อ วอลเลยบอลระดับจังหวัด ผลแห่งการทำความดีตอมาผมผู้เขียนได้ประสานงานไปยังมูลนิธิยุวพัฒธ์ และได้ตอบรับกลับมาโดยให้ทุนการศึกษาปีการศึกษาละ  5,000 บาท เป็นเวลา  6  ปี  ซึ่งขณะนี้เด็กชายธีรพันธ์กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4