ปิดเทอมให้นักเรียนไปฝึกร้องเพลงภาษาอังกฤษที่ตนชื่นชอบแล้วนำมาร้องให้ครูและเพื่อน ๆ ฟังตอนเปิดเทอม ให้ 20 คะแนน บูรณาการสาระภาษาอังกฤษกับดนตรีค่ะ