• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

แนะนำ อบต.ดอนจิก

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล  

ที่ตั้งและขนาด

          องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ใน 13 องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอพิบูลมังสาหาร  ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2540 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก  ตั้งอยู่ที่บ้านดอนจิก หมู่ที่ 1 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กขึ้นอยู่กับ อำเภอพิบูลมังสาหาร อยู่ทางทิศใต้ ของอำเภอพิบูลมังสาหาร ห่างจากอำเภอพิบูลมังสาหาร  ประมาณ  10  กิโลเมตร  บนถนนพิบูล - บุณฑริก  อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี  ประมาณ  55  กิโลเมตร               

    เนื้อที่                องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 100.80  ตารางกิโลเมตร ( 60,435 ไร่

  อาณาเขต           องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่างๆ ดังนี้           ทิศเหนือ     ติดต่อกับ  ตำบลกุดชมภู, ตำบลโพธิ์ไทร และตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร      ทิศใต้   ติดต่อกับ ตำบลโนนกลาง, ตำบลอ่างศิลา และตำบลหนองบัวฮี                 ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ ตำบลฝางคำ และตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ  ตำบลหนองบัวฮี, ตำบลโพธิ์ไทร และตำบลไร่ใต้                 

    ลักษณะภูมิประเทศ                 ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูง สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย สามารถปลูกพืช  และทำนาได้อีกยังมีคลองชลประทานสายใหญ่ไหลผ่านตลอดปี ตำบลดอนจิก  จึงมีการทำนาปรัง และปลูกพืชสวนกันเป็นจำนวนมาก

เขตการปกครอง

     องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก  มีจำนวนหมู่บ้านในเขต อบต . เต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน  23  หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ บ้าน ชื่อผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน หมายเหตุ
หมู่ที่ 1 บ้านดอนจิก นายสีหา        เชิดชู ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านภูมะหรี่ นายพยอม  เลี่ยมทอง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่ นายอำพร  กอแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านบุ่งคำ นายเพิลจิตร  บุญคูณ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านนาดี นายสุธรรมวิจิตร  แก้วทอง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านโนนลำดวน นายประกาย  ธรรมพิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านไทรงาม นายใบ  เส้นเกษ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8 บ้านม่วงฮี นายผุย   พุ่มจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้านห้วยแดง นายชาลี    กาขาว ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านแก่งยาง นายอาทิตย์  มาลาสาย ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านม่วงแมด นายสวัสดิ์  พุ่มจันทร์ กำนัน
หมู่ที่ 12 บ้านแสง นายคำภา  พรมดี ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 13 บ้านดอนใหญ่ นายสมศักดิ์  ปรองดอง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 14 บ้านดอนจิก นายคำ  บุตรน้อย ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 15 บ้านโคกสะอาด นายลุน  ละดาดก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 16 บ้านนาเจริญ นายพิชัย  สุพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 17 บ้านสมบูรณ์สามัคคี นายยุ่น  ขุนทอง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 18 บ้านม่วงงาม นายอุดม  พันธ์น้อย ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 19 บ้านทุ่งแสงตะวัน นายสมยงค์  กำยาน ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 20 บ้านโนนเจริญ นายสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 21 บ้านใหม่ผาสุข นายอ้วน  คูณตุ้ม ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 22 บ้านแก่งเจริญสุข นายสุนทร  พวงศรี ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 23 บ้านทุ่งเทวา นายรอด  แก่นจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน

อาชีพ/ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้                        ประชากรในเขต อบต.ดอนจิก ประกอบอาชีพหลายอาชีพ  เช่น รับราชการ รับจ้างทั่วไป ทำการเกษตร ทำธุรกิจ ค้าขาย ฯลฯ                หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก  มีหน่วยธุรกิจอยู่ในพื้นที่  ดังนี้   ปั๊มน้ำมัน จำนวน 3 แห่ง   ปั๊มน้ำมัน (หลอด) จำนวน 16 แห่ง   โรงสีข้าวขนาดเล็ก จำนวน 80 แห่ง  ร้านค้าขายของชำ จำนวน 103 แห่ง  โรงจัดทำเฟอร์นิเจอร์  จำนวน 1 แห่ง   โรงเลื่อย จำนวน 2  แห่ง

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): อบต.ดอนจิก 
  หมายเลขบันทึก: 53343
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 31
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (31)

ผมคนบ้านภูมะหรี่เด้อคับ

คิดถึงบ้านมากๆฝากบอกชาวบ้านทุกคนด้วยคับ

คิดถึงพ่อสู แม่บุญ พี่เต๋า ป้าเถียร

น้าติ่ง

น้าครู

อาเล็ก

ต่าย

ยายดวง

และชาวบ้านภูมะหรี่ทุกคน

ผมคนบ้านดอนจิก

สวัสดีคับ

ชาวบ้านดอนจิกทุกคน

เตยหลายใจ

สวัสดีอ้ายต้อม

เป็นจั้งได๋สบายดีบ่

ไม่เห็นออนเอ็มเลยนะ

ไม่เล่นแล้วเหรอครับอ้าย

เดือนตุลาผมก็กลับบ้านแล้ว

เดี๋ยวค่อยเจอกันเด้ออ้าย

บาย

น่าจะมีwebsite เป็นของตนเองได้แล้ว อบต.ตั้งใหญ่

ไม่ทราบว่าอบต.ดอนจิกมีเว็บไซต์เฉพาะอบตไม่ค่ะ...อยากทราบข้อมูลค่ะ

เป็นคนบ้านดอนจิกเหมือนกันคับ

อยากกินเหล้าแหงๆ

ดีคนบ้านจิก

หวัดดีจ้า ทุกคนเป็นจั่งซำบายดีบ่ คิดถึงบ้านจังเลย

พี่จ๋าฝากบอกเต้ยด้วยนะ

ค่ะ

ที่เขาเรียนอยู่ กทม อะ

คิดถึงเขามากและฝากบอกเขาว่าตั้งใจเรียน

ตั้งใจซ้อมฟุตบอล

นะค่ะ

ขอบใจนะค่ะ

บาย

  • มาแวะชม
  • อบต.ดอนจิก
  • หมู่หลาย..จริงๆครับ

พอดีย่าเป็นเบาหวาน และมีแผลที่เท้ารักษา 2 เดือนก็ไม่ดีขึ้นเลยหาข้อมูลทางเน็ต ได้ความว่ามีหมอชาวบ้านอยู่ที่อ.ดอนจิก

หมู่ที่ 3 ชื่อหมอกิตติ นาคูณ ไม่ทราบว่าอบต.มีข้อมูลอะไรไหมค่ะเพราะหาเบอร์ติดต่อไม่ได้

คืออยากทราบว่าหมอยังรักษาอยู่หรือเปล่าแล้วมีที่พักรักษาหรือต้องเดินทางไปทำแผลทุกวัน

หมออยู่ทุกวันหรือเปล่าถ้าเดินทางไปหาเลยหรือต้องนัดก่อนมั้ย และการรักษาหาย 100%หรือเปล่า

รบกวนหน่อยนะค่ะถ้าใครมีข้อมูล สงสารย่ารักษามาหลายรพ.แล้ว

เด็กบ้านดอนใหญ่ครับ มีเพื่อนอยู่บ้านดอนจิกหลายคน ไม่รู้ตอนนี้ไปอยู่ไหนกันหมดไม่รู้ครับ ศิษย์เก่ามัธยมวิทยาลัยครับ

สวัสดีครับ เคยมีเพื่อนอยู่บ้านภูมะหรี่ครับ แต่ตอนนี้ผมย้ายมาอยู่ที่ จ.สุราษฎร์ธานั จึงอยากขอเบอร์โทร หรือที่อยู่ที่ติดต่อได้ครับ

ชื่อสายันต์ กล้าหาญ หรือน้องสุรัตน์ บ้านอยู่ตางข้ามโรงเรียนบ้านภูมะหรี่ มีน้องฝาแฝดชื่อ น้องดาวและน้องเดือน รบกวนช่วยติดต่อให้หน่อยนะครับติดต่อผมได้ที่ 084-6261314 (พี่เปี๊ยก)

เทียวทางผ่านดอนจิกทุกมื้อเลยบ่มีพี่น้องอยู่นั่นดอกมีแต่แฟนหมู่อยู่บ้านดอนจิก

อยู่บ้านม่วงฮีค่ะ คึดถึงเพื่อนๆทุกคนค่ะ

ใครรู้จักแอนบ้างตอบด้วย

น่ะคราบบบบบบ แอนบ้านม่วงฮีน่ะ

ใครเป็นคนบ้านดอนจิกบ้างคะ อยากรู้ว่าวัดที่ดอนจิกชื่ออะไร

และอยากรู้ว่าโรงเรียน ที่อยู่ดอนจิกชื่ออะไร

และอยากรู้ราคาที่นาแถวดอนจิก เขาขายไร่ละเท่าไหร่

ใครรู้บ้าง ช่วยตอบทีค่ะ ถ้ามีรูปภาพลงให้ดูด้วย ก็จะขอบคุณมากเลยค่ะ

สวัสดีค่ะพี่ต้อม เป็นอย่างไรบ้านเรา จากเด็ก ม.อุบลฯ

วัดบ้านดอนจิก ชื่อ วัดมุจรินทราราม

โรงเรียนบ้านดอนจิก ชื่อ โรงเรียนบ้านดอนจิกจรรยาราษฏร์

ขอบคุณหมายเลข 21 นะคะ ที่บอกชื่อ โรงเรียน กับ ชื่อวัดค่ะ

อยากให้ อบต.ดอนจิกก่อสร้างถนน คสล.ให้ครบทุกสาย เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจรไปมา

กระจอกมาก ใครละทำ น่าจะมีเว็บเป็นของตนเองได้แล้ว

ตั้งมาก็นานมัวทำไรอยู่หรือทำไม่เป็น

ก็อย่างว่าแหละ......งั้น ไม่พัฒนาสักที มัวแต่.......กันอยู่นั้นแหละ

ไม่เจริญหรอก

ลูกชายคนกลางของร้านลุงคงโฆษณา

เด๋วจะเอาสาววารินฯมาเปงลูกสะใภ้ให้

ในเร็วๆนี้ครับผม

เตรียมตังใส่ซองเด้อพี่น้อง

บ้านเราสูดยอด

ว่าป่ะ

 

ดอนจิกหน้ารักทุกคน  5555

สวัดดีครับ ผมเปิ้ลน้องสมปอง ลูกชายโตแสบ D.J ขอรายงานตัว ครับ ว่าไงไกรสรณ์ ด จ สบายดีบ่อ บักจ่อ

อยู่บ้านภูมะหรี่ค่ะคิดฮอดพ่อกับแม่แฮืงฯ

มีเรื่องอยากจะถามค่ะว่า  พิมพ์  จปฐ  เมื่อไรจะได้เงินค่ะ  พิมพ์ตั้งแต่ปี52

จนถึง56แล้วยังไม่ได้เงินเลย  ไปถามก็บอกว่าเบิกเงินไม่ได้  อย่าให้บอกชื่อเลยว่าเป็นใคร

ทำไม  ถึงทำกับเด็กน้อบแบบหนูไปได้  นั่งพิมพ์ จปฐ  จนถึง  ตี2ตี3กลัวส่งไม่ทันเขา  

แต่ผลตอบแทนคือ  ยังไม่ได้เงินเลย

ขอเบอร์โทรพ่อกิตติหน่อยจ้า