ข้าสอนอะไรใครไม่ได้เลย ข้าเพียงแต่ทำให้เขาคิดวิธีการของโสกราติสต์ ก็คือวิธีการแบบไดอะแลกติก (dialactic)
ก็คือถามคำถาม หรือขอความรู้จากคนอื่น แต่เมื่อถามไป ๆ ที่ว่ารู้ ๆ กัน
แน่ ๆ ก็คือความไม่รู้  โสกราตีสให้เขาเรียนรู้จากภายในของตัวของเราเอง
ก็คือ เริ่มต้นแค่คิด ก็เป็นเริ่มของการเรียนรู้แล้ว  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ตลอดชีวิตความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

และหนึ่งเดียวที่ข้าพเจ้ารู้คือข้าพเจ้าไม่รู้อะไรเลย...

เขียนเมื่อ 

อาจเป็นเพราะข้าพเจ้าไม่รู้อะไรเลย ข้าพเจ้าจึงต้องมาเกิดบนโลกใบนี้ และท้ายที่สุดข้าพเจ้าก็มิอาจรู้อะไรได้ดีไปกว่ารู้ว่าข้าพเจ้ากำลังหายใจเข้า และหายใจออก