ความเห็น 2849355

ข้าสอนอะไรใครไม่ได้เลย ข้าเพียงแต่ทำให้เขาคิด

เขียนเมื่อ 

อาจเป็นเพราะข้าพเจ้าไม่รู้อะไรเลย ข้าพเจ้าจึงต้องมาเกิดบนโลกใบนี้ และท้ายที่สุดข้าพเจ้าก็มิอาจรู้อะไรได้ดีไปกว่ารู้ว่าข้าพเจ้ากำลังหายใจเข้า และหายใจออก