จะต้มใครดี

 

ท่านดูภาพนี้  มีความหมายอย่างไร  ตลก  แปลก  หรือมีปรัชญาอะไรแฝงอยู่

หรือแล้วแต่ใครจะคิดอย่างไร  ตามความรู้และประสบการณ์เดิมของแต่ละคนที่มีอยู่

ช่วยกันคิดหน่อยค่ะ  มีรางวัลค่ะ