สาเหตุของการไม่จัดการความรู้

  Contact

  การจัดการความรู้ที่ยังไม่ค่อยประสบผลสำเร็จ ผมคิดว่า น่าจะเกิดจากการขาดกรอบความรู้ที่จะต้องมาจัดการ ขาดกรอบการวิเคราะห์หรือมีกรอบแต่ย่อยไม่ออกครับ หรือกำลังภายในไม่พอก็แล้วแต่ ขาดกรอบการสังเคราะห์ ขาดเทคนิควิธีการ วิสัยทัศน์และกระบวนทัศน์ ที่จะทำให้เราสามารถจัดการความรู้ได้   

อันนี้ขอฝากถึงนักศึกษาปริญญาโทและเอก แห่งมหาชีวาลัยอีสาน

การจัดการความรู้ที่ยังไม่ค่อยประสบผลสำเร็จ ผมคิดว่า น่าจะเกิดจากการขาดกรอบความรู้ที่จะต้องมาจัดการ ขาดกรอบการวิเคราะห์หรือมีกรอบแต่ย่อยไม่ออกครับ หรือกำลังภายในไม่พอก็แล้วแต่ ขาดกรอบการสังเคราะห์ ขาดเทคนิควิธีการ วิสัยทัศน์และกระบวนทัศน์ ที่จะทำให้เราสามารถจัดการความรู้ได้ ถ้านักศึกษาทุกท่านได้อ่านเอกสารฉบับก่อน ๆ ของผม ก็จะเข้าใจได้เองว่า การจัดการความรู้ไม่ใช่เรื่องใหม่ ไม่ใช่เรื่องยาก และไม่ใช่เรื่องสลับซับซ้อนแต่อย่างใด เพียงแต่เราคิดไปเองว่ามันยาก มันก็เลยยากจริงๆ ยากเพราะเราไม่กล้าคิด ก็เลยไม่ได้คิด ก็เลยคิดไม่ได้ ถ้าเราได้คิด คนส่วนใหญ่จะคิดได้ครับ เปิดโอกาสให้กับตัวเองหน่อยครับ แล้วท่านจะประสบผลสำเร็จครับ ขอให้ทุกคนโชคดีครับ

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In ความรู้เพื่อชีวิต

Post ID: 53277, Created: , Updated, 2012-02-11 16:03:01+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #km

Recent Posts 

Comments (0)