ข้อความนี้ ผมขอเขียนในฐานะที่ไม่เคยเรียนวิชาครูมาก่อน ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

จากประสบการณ์การทำงานของผม ผมคิดว่า การเป็นครูที่ดีนั้นต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย 4 องค์ประกอบครับ (ครู คือ ผู้เป็นตัวอย่าง แต่ อาจารย์คือ ผู้สอน ครับ)

1.               ครูควรสอนให้ผู้อื่นได้รู้ โดยการพูดให้ฟังอย่างแจ่มแจ้ง เป็นเบื้องต้นเสียก่อน

2.               ครูควรทำให้ดู ให้คนอื่นเห็นว่าสิ่งที่เราพูดนั้นหมายความในทางปฏิบัติว่าอย่างไร

3.               ครูควรแสดงผลของการกระทำให้ผู้อื่นเห็นว่าเป็นอย่างไร เพื่อให้ผู้อื่นประเมินได้อย่างถูกต้องและคิดได้ว่าควรจะทำตามหรือไม่ทำตาม

4.               ครูควรเป็นต้นแบบให้ผู้อื่นเข้ามาสัมผัส เรียนรู้ถึงผลของการกระทำได้

 จากทั้ง 4 ข้อข้างต้นน่าจะเป็นแนวทางที่สำคัญ ที่ผมคิดว่า หลักการของ พูดในสิ่งที่ทำ และทำในสิ่งที่พูด เป็นวิธีที่ดีที่สุด ที่จะสอนผู้อื่น และในทางกลับกัน ไม่ควรสอนในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทำ และไม่ควรทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้สอน แล้วทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้นเองนะครับ ขอเป็นกำลังใจให้กับครูทุกคนครับ ผมก็อยากเป็นครูเหมือนกันครับ ไม่ทราบว่าจะสำเร็จไหมในชาตินี้