เมื่อจบบทเรียนการสอนบวกลบเลขโจทย์ปัญหา เพื่อวัดความเข้าใจในตัวนักเรียน จึงได้นำสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาจากห้างสรรพสินค้าทั่วไป เช่นบิ๊กซี  โลตัส มาแจกจ่ายให้กับนักเรียนโดยกำหนดโจทย์ เช่น ครูกำหนดจำนวนเงินให้กับนักเรียนมาจำนวนหนึ่ง  เช่น ประมาณ  3,000 บาทต่อหนึ่งคน ให้นักเรียนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  อาหาร ที่จำเป็นในห้องครัว โดยกำหนดราคาให้ไม่เกิน เลขสามหลัก ต่อหนึ่งครั้ง  ซื้อได้หลาย ๆ ครั้ง ไม่ต่ำกว่า 5 ครั้งขึ้นไป ซื้อจนกว่าเงินหมด  ใครซื้อแล้วเงินเหลือ  0  บาท ได้คะแนนเต็ม ใครเหลือมาก คะแนนจะได้น้อยลง