DOS VS Windows

ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ PC แต่แรกเริ่มเรียกว่า DOS (Disk Operating System)การทำงานจะต้องเขียนคำสั่งทีละคำสั่ง เครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะรับคำสั่งไปปฏิบัติการทีละคำสั่ง
ต่อมาพัฒนาเป็นระบบ Windows ซึ่งสามารถสั่งการ และ ทำงานได้พร้อมๆกันหลายๆเรื่องหลายๆโปรแกรม โดยไม่ต้องรองานอื่น เรียกว่าเปิดงานทำได้พร้อมๆกันหลายหน้าต่าง

การทำงานในหน้าที่ทุกวันนี้ อย่ามัวหลงทำแบบ DOS อยู่นะครับ

[ ๒๘ ก.ย. ๒๕๔๘,๑๐:๑๐:๐๖ ]