3 เชื่อม ที่โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้องมี

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จากการศึกษาเรียนรู้ และ "ตะลุย" ไปตามโรงเรียนต่างๆ ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา  ผมตกผลึกกับตนเองว่า การเชื่อม 3 สิ่งต่อไปนี้ โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้องมี ..... 


3 เชื่อม .bmp

ได้แก่

  • การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน  ผมหมายถึง การออกแบบการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา หรือแต่ละชั่วโมงตามตารางเรียน ตารางสอนของครู
  • กิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน/แหล่งเรียนรู้/ฐานการเรียนรู้   ผมหมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่ทั้งครูและนักเรียนทำเพื่อเสริมการเรียนรู้ในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้ และรวมถึง การจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ ภายในโรงเรียน
  • การดำเนินชีวีตจริง  ผมหมายถึง ชีวิตจริงนอกโรงเรียนที่นักเรียนเผชิญอยู่ หรือจำต้องเผชิญในอนาคต หรือการเชื่อมโยงสู่ 4 มิติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง

สามสิ่งนี้ ปัจจุบัน ในโรงเรียนต่างๆ มักแยกส่วน ไม่เชื่อมโยงกัน ทำให้ 3 ห่วง 2 เงื่อน และ 4 มิติ ไม่สมดุลกัน

สรุป  ต้องมีการเชื่อมโยง 3 อย่างข้างต้นนี้เข้าด้วยกันให้ได้ ดังนี้ครับ

  • เชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนเข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้/ฐานการเรียนรู้ ตัวอย่างง่ายๆ คือ การมอบการบ้านให้เชื่อมโยงกับ กิจกรรม แหล่งเรียนรู้ หรือฐานการเรียนรู้
  • เชื่อมโยงกิจกรรม/แหล่งเรียนรู้/ฐานการเรียนรู้ เข้ากับ ชีวิตของนักเรียน ตัวอย่างง่ายๆ คือ การใช้ชุมชนและสังคมเป็นแหล่งเรียนรู้
  • เชื่อมโยงการดำเนินชีวิตหรือชีวิตประจำวันเข้ากับการเรียนรู้ในห้องเรียน ตัวอย่างง่ายๆ คือ การถอดบทเรียนว่า สิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ในโรงเรียน ได้นำไปใช้ในชีวิตหรือชีวิตประจำวันอย่างไร

สรุปให้ง่ายกว่านี้คือ ต้อง "ทะลาย กำแพง 3 กำแพง " คือ

  • กำแพงห้องเรียน
  • กำแพงโรงเรียน
  • กำแพงบ้าน

ไม่รู้ว่าสรุปให้ง่ายลงหรือยากขึ้น......ฮา

ฤทธิไกร


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทสังเคราะห์จาก อ.ต๋อยความเห็น (2)

เห็นด้วยครับอาจารย์ กับ  3 เชื่อม ที่โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้องมี...และทุกโรงต้องมี

ผมจึงคิดว่าผู้ที่จะเป็นหลักในการทำลายกำแพง ต้องเป็นครู  เพราะ การทำลายกำแพงต้องหาอุปกรณ์ คือ การออกแบบ 

1. การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับชีวิตจริงนอกโรงเรียน.....ต้อง.....ออกแบบ

2. การเรียนรู้ในห้องเรียนโดยการจัดกิจกรรม/ฐานการเรียนรู้/ใช้แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม.....ต้อง.....ออกแบบ

3. การจัดกิจกรรม/ฐานการเรียนรู้/ใช้แหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับชีวิตจริง.....ต้อง.....ออกแบบ

สรุป การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และฐานการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตจริงนั้น........ก็ต้อง.....ออกแบบ

ปล.ชอบงานเขียนอาจารย์มากเลยครับ และขอบคุณมากครับสำหรับความรู้ที่ได้รับและจะได้รับและรับๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ........ต่อไปครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณท่านอาจารย์มากๆ ครับ ผมมีกำลังใจ และมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นอีกครับ