ความเห็น 2868256

3 เชื่อม ที่โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้องมี

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยครับอาจารย์ กับ  3 เชื่อม ที่โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้องมี...และทุกโรงต้องมี

ผมจึงคิดว่าผู้ที่จะเป็นหลักในการทำลายกำแพง ต้องเป็นครู  เพราะ การทำลายกำแพงต้องหาอุปกรณ์ คือ การออกแบบ 

1. การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับชีวิตจริงนอกโรงเรียน.....ต้อง.....ออกแบบ

2. การเรียนรู้ในห้องเรียนโดยการจัดกิจกรรม/ฐานการเรียนรู้/ใช้แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม.....ต้อง.....ออกแบบ

3. การจัดกิจกรรม/ฐานการเรียนรู้/ใช้แหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับชีวิตจริง.....ต้อง.....ออกแบบ

สรุป การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และฐานการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตจริงนั้น........ก็ต้อง.....ออกแบบ

ปล.ชอบงานเขียนอาจารย์มากเลยครับ และขอบคุณมากครับสำหรับความรู้ที่ได้รับและจะได้รับและรับๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ........ต่อไปครับ