ความเห็น 2868397

3 เชื่อม ที่โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้องมี

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณท่านอาจารย์มากๆ ครับ ผมมีกำลังใจ และมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นอีกครับ