Visions of Life ของพ่อ-แม่ มือใหม่?


"กิจกรรม พ่อ-แม่-เด็ก".... ใช้ ... แนวคิด Positive Parenting “ลูก” เป็น.. "รางวัลชีวิต" ... ที่มีค่าสำหรับ..."พ่อแม่"


            


       ในหนังสือ .... คู่มือสำหรับกิจกรรม ....สำหรับ..."กิจกรรม พ่อ-แม่-เด็ก".... ใช้ ... แนวคิด Positive Parenting

       “ลูก” เป็น...  "รางวัลชีวิต" .... ที่มีค่าสำหรับ.... "พ่อแม่" .....แต่การเป็นพ่อแม่ไม่ใช่เรื่องง่าย.... พ่อแม่หลายคนรู้สึกถึงความเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้า.....จากความกดดันที่เกิดขึ้นจากการดูแลลูก.... พ่อแม่ส่วนมากไม่ได้เตรียมตัวต่อสิ่งเหล่านี้มาก่อน.... ในขณะที่พ่อแม่ปรารถนาที่จะเลี้ยงดูลูก....ให้มีความสุข เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพสมบูรณ์...มีความสามารถในการดำเนินชีวิต .....ทำให้บ่อยครั้งพ่อแม่รู้สึกว่าตนเองหมดหนทางในการดูแลลูกและเกิดความกดดัน.....จนต้องใช้วิธีที่รุนแรงในการจัดการลูก

         ในกระบวนการเรียนรู้เหล่านี้ ..... พ่อแม่ต้องการ ...การสนับสนุนข้อมูล..... การฝึกฝนตนเองและกำลังใจ....จากคนรอบข้างในครอบครัว ชุมชนและสังคม .... วิธีการและทักษะการเลี้ยงดูลูก ..... ที่เหมาะสมและเป็นไปได้ไม่ยากเกินไปสำหรับพ่อแม่ที่จะพัฒนาทักษะให้กับลูก กระตุ้นพฤติกรรมที่เหมาะสมให้เกิดขึ้น และมีทักษะในการจัดการพฤติกรรมที่เป็นปัญหา รวมทั้ง....ช่วยให้พ่อแม่ .... "รู้สึกสนุกในการเลี้ยงดูลูก" .... เป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนปรารถนาและยังช่วยให้พ่อแม่ลดวิธีการดูแลลูกที่ไม่เหมาะสมลงนะคะ

      

สิ่งสำคัญที่  พ่อ-แม่มือใหม่  ต้องตระหนัก 5 ประการ

      1. การจัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและน่าสนใจ.... สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยมีลักษณะของความปลอดภัย....ทางกายภาพ และความรู้สึกปลอดภัยด้านจิตใจ.... บรรยากาศในครอบครัวที่....เต็มไปด้วยความรักความเอาใจใส่.... การดูแลตอบสนองความต้องการของลูกอย่างเหมาะสมตามวัย... สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย....ช่วยให้เด็กมีความมั่นคง อบอุ่นใจ กระตือรือร้น....ที่จะค้นหา เรียนรู้สิ่งแวดล้อมจึงต้องมีความน่าสนใจด้วย จะช่วยสนับสนุนให้การเรียนรู้ของเด็กเกิดขึ้นได้อย่างกว้างขวาง ความน่าสนใจของสิ่งแวดล้อมเกิดจากความหลากหลายของกิจกรรมที่พ่อแม่ทำร่วมกับลูก 

       2. การกระตุ้นการเรียนรู้ที่เหมาะสม ....ด้วย...การใส่ใจในการเรียนรู้...ของลูกทั้งด้านสติปัญญาอารมณ์และสังคม ....พ่อแม่ควรช่วยให้ลูกเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นเหล่านี้โดย....การสังเกตลูกส่งเสริม....ให้ลูกประสบความสำเร็จในการเรียนรู้

      3. การฝึกวินัยด้วยความรัก .....ในการฝึกวินัยพ่อแม่ต้อง....มีความสม่ำเสมอในการฝึก ....สนใจพฤติกรรมที่แสดงปัญหาและ...รีบแก้ไขตั้งแต่ต้น มีวิธีการสอนการปฏิบัติตนที่เหมาะสม....การใช้วิธีฝึกที่ฝึกที่....จริงจังแต่นุ่มนวล...ทำให้เด็กเรียนรู้ที่จะมีความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมตนเองและสามารถควบคุมดูแลตนเองได

      4. การตั้งความหวัง .... พ่อแม่มักมีความคาดหวังต่อตัวลูก ซึ่งพ่อแม่ที่เข้าใจจะสามารถยอมรับลูกตามพัฒนาการตามวัย นอกจาก อายุและพัฒนาการตามวัย เด็กอาจมีลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างบุคคล การยอมรับและเข้าใจช่วยให้พ่อแม่ฝึกลูกเรียนรู้ทักษะต่างๆ  เช่น การขับถ่าย การรับประทานอาหาร การแต่งตัวแต่ถ้าความคาดหวังของพ่อแม่ที่มีต่อลูกเป็นความคาดหวังที่มากเกินไป เช่น ความคาดหวังว่าลูกจะเรียบร้อย เชื่อฟังตลอดเวลา เมื่อลูกไม่เป็นไปตามที่หวัง ทำให้พ่อแม่ผิดหวังและเกิดความขัดแย้งในการดูแลลูกและ .... ใช้อารมณ์ในการเลี้ยงดูลูก

      5. การดูแลตนเองของพ่อแม่ .... การเป็นพ่อแม่เป็นเรื่องยาก หากพ่อแม่อยู่ภายใต้อารมณ์ที่ต้องการคนเข้าใจ เป็นคนที่เครียด และมักกังวลใจ แต่พ่อแม่จะพบว่าการดูแลลูกง่ายขึ้นสนุกขึ้น เมื่อพ่อแม่ดูแลตนเองด้วย โดย

              5.1 การทำงานเป็นทีม การเป็นพ่อแม่จะเป็นเรื่องง่ายขึ้น ถ้าพ่อแม่เห็นพ้องต้องกันในการฝึกวินัยลูกและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พ่อแม่ควรได้พูดคุยปรึกษาหารือเรื่องการเลี้ยงดู


             5.2 หลีกเลี่ยงการทะเลาะ กันต่อหน้าลูกเด็กจะอ่อนไหวต่อความขัดแย้งของผู้ใหญ่ โดยเฉพาะการทะเลาะกันบ่อยๆ ที่ไม่มีข้อยุติหากมีปัญหาพ่อแม่ควรมีเวลาปรึกษาหารือกันตามลำพัง


            5.3 หากำลังใจ พ่อแม่ทุกคนต้องการกำลังใจจากคู่สมรส ครอบครัว เพื่อนหรือแม้แต่เพื่อนบ้าน การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้สึกจะช่วยได้มาก

     

          5.4 หาเวลาพัก การหาเวลาส่วนตัว เพื่อพักผ่อนเป็นเรื่องที่ทำได้ควรหาคนดูแลลูกที่ไว้ใจได้และใช้เวลาพักร่วมกันระหว่างพ่อแม่


             

            

            

            

                 


         ผู้เขียนคิดว่าการเป็น...."พ่อ-แม่มือใหม่".... ต้องได้รับการฝึกฝนและทำกิจกรรมนะคะ .... เพราะเป็น.... "Visions of Life ของพ่อ-แม่ มือใหม่?" ค่ะ  ... ในขณะเดียวกัน ..  พ่อแม่ต้องการ ...การสนับสนุนข้อมูล..... การฝึกฝนตนเองและกำลังใจ....จาก....คนรอบข้าง ...ในครอบครัว... ชุมชนและสังคม .... กิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวมาข้างต้น .... จะช่วย ... พ่อ-แม่มือใหม่...ให้สามารถ .. "เรียนรู้" ... เพราะทุกๆอย่าง ...คือ การเรียนรู้และเราเรียนรู้ได้ ค่ะ 


                       

               


                     

                     

                    

           ขอบคุณมาก ที่ให้เกีรยติอ่านบทความนี้นะคะ 


หมายเลขบันทึก: 531742เขียนเมื่อ 31 มีนาคม 2013 09:20 น. ()แก้ไขเมื่อ 31 มีนาคม 2013 10:36 น. ()สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (15)

ชอบสองภาพสุดท้ายมากครับพี่เปิ้น
ครอบครัวน่ารัก อบอุ่น จังเลยครับ

ขอบคุณครับ...

สวัสดีครับ  มาเห็นภาพครอบครัวปริญญา  พาชีวีมีสุข  ทำให้นึกถึงคำพระว่า  ปัญญาเป็นที่พึ่งของนรชน

เห็นภาพครอบครัวแล้ว ชื่นสุขครับคุณหมอเปิ้ล

ชอบภาพคุณยายเล่านิทาน

ท่าทางเด็กๆสนใจมาก แถมมีม้าก้านกล้วยด้วย

ขอบคุณพี่เปิ้นสำหรับเรื่องดีๆครับ

เห็นด้วยกับทั้ง 5 ข้อค่ะ และที่ละเลยไม่ได้คือ...  ความรักที่ให้แก่กันในครอบครัว ค่ะ  ;)

สวัสดีค่ะคุณหมอ

น่ารักทั้งครอบครัวเลยค่ะ


  • ครอบครัวตัวอย่างจริง ๆ ค่ะ
  • อยากมีภาพครอบครัวน่ารักแบบนี้บ้างจัง
  • หมดสิทธิ์ซะแล้ว  คริ  คริ  

เป็นแนวคิดสู่การปฏิบัติที่จะนำความสุขแก่ครอบครัวอย่างยั่งยืน...ภาพน่ารักมากๆค่ะ

สวัสดีคะ

อ่านแล้วชอบมากคะ  ครอบครัวน่ารักมากคะ

ฝากความระลึกถึงท่านผอ ด้วยนะคะ

แม่ต้อย

เห็นภาพครอบครัวพี่เปิ้นมีความสุขมากครับ


ทีม.แห่งชีวิตครอบครัว...ชอบค่ะ

มุมชีวิตมุมนี้ของพี่น่ารักมากเลยนะครับ


เป็น Well-Parenting Model จริงๆ ครับพี่ดร.เปิ้น ขอบคุณมากครับ

ครอบครัวสุขสันต์ค่ะ ดร.เปิ้น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี