99.บ้านกร่าง

บ้านกร่างได้ชื่อว่าเป็นตำบลที่ส่งเสริมด้านการกีฬาและออกกำลังกาย การอบรมวู้ดบอลขั้นพื้นฐานให้กับผู้สูงอายุถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะสนับสนุนเรื่องของการออกกำลังกายเป็นอย่างดี

-ผู้เขียนได้รับการติดต่อจาก อบต.บ้านกร่างห้ไปเป็นวิทยากร.ให้การอบรม"วู้ดบอลขั้นพื้นฐาน" ให้กับกับผู้สูงอายุและบุคลทั่วไป...ดังนั้นจึงขอนำเสนอภาพให้กับเพื่อนๆชาว GotoKnow ได้ทราบ


นายมนูญ  ท้าวไฮ้ (นายกเปี๊ยก) นายกอบต.บ้านกร่างผู้มีวิสัยทัศน์ (Vition) ในการพัฒนาทรัพยกรมนุษย์ (ผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป) ให้มีความรู้ ทัศนคติ โอกาส และ สถานที่ออกกำลังกาย เป็นประธานกล่าวเปิดอบรม


- 80 % ของผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เป็นสุภาพสตรี อีก 20 % เป็นสุภาพบุรุษ-อีกมุมหนึ่งของผู้เข้าอบรมเป็นทั้งผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป-ผู้เขียนบรรยายภาคทฤษฎีในห้องประชุม-บันทึกภาพกับส่วนหนึ่งของผู้เข้าอบรมก่อนฝึกภาคปฎิบัติในวันนั้น-ด้านข้างสนามติดกับศาลาเอนกประสงค์ของ อบต.บ้านกร่าง-สภาพสนามที่ปรับเกรดใหม่ ซึ่งในอนาคตคงจะมีหญ้าขึ้นเต็มในหน้าฝน และท่าน นายก อบต.จะติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้ บรรดาผู้สูงวัยขอขอบคุณท่านนายกฯ


-หน้าฝนมาหญ้าขึ้นเต็มสภาพของสนามคงสมบูรณ์แบบบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตของฉันความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

..... 80 % เป็นผู้หญิง .... แสดงว่าผู้หญิง..... สนใจเรื่องการออกกำลังกาย & ใส่ใจสุขภาพนะคะ ..... ขอบคุณมากค่ะท่านอาจารย์ แบ่งปันเรื่องราวดีดีนี้นะคะ ...... ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ อากาสเปลี่ยนแปลงมากค่ะ

-ขอบคุณท่าน ดร.เปิ้น และอาจารย์แม่ที่แวะมาให้กำลังใจ...เป็นเรื่องจริงครับที่ อบต.แห่งนี้ผู้หญิงสนใจเล่นวู้ดบอลมากกว่าชาย....เป็นทีมวู้ดบอลทีมล่าสุดในจำนวน ๑๕ ทีมทั้งจังหวัด...ส่วนใหญ่แล้ว อบต.หรือเทศบาล ต่าง ๆ จะให้การสนับสนุนด้านงบประมาณการจัดซื้ออุปกรณ์ การจัดการอบรม การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน (หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพๆละ 1 ครั้ง) บางแห่งก็สมัครแข่งขันให้ วันที่ ๒๓ มีค.๕๖ นี้ก็มีการแข่งขัน ผลหรือภาพจะเป็นประการใดคอยติดตามในบล๊อกนะครับท่าน.....