ความเห็น 2790552

99.บ้านกร่าง

เขียนเมื่อ 

-ขอบคุณท่าน ดร.เปิ้น และอาจารย์แม่ที่แวะมาให้กำลังใจ...เป็นเรื่องจริงครับที่ อบต.แห่งนี้ผู้หญิงสนใจเล่นวู้ดบอลมากกว่าชาย....เป็นทีมวู้ดบอลทีมล่าสุดในจำนวน ๑๕ ทีมทั้งจังหวัด...ส่วนใหญ่แล้ว อบต.หรือเทศบาล ต่าง ๆ จะให้การสนับสนุนด้านงบประมาณการจัดซื้ออุปกรณ์ การจัดการอบรม การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน (หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพๆละ 1 ครั้ง) บางแห่งก็สมัครแข่งขันให้ วันที่ ๒๓ มีค.๕๖ นี้ก็มีการแข่งขัน ผลหรือภาพจะเป็นประการใดคอยติดตามในบล๊อกนะครับท่าน.....