บันทึกการเรียนรู้เรื่อง "Outcome Based Learning"


บันทึกการเรียนรู้ในหัวข้อ "Outcome Based Learning

วิทยากร ผศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ สถาบันการเรียนรู้ 

การจัดสถาพแวดล้อมภายนอก

o  การจัด Poster เพื่อการนำเสนอข้อมูลของคณะทำงาน ETS

o  มีคณะทำงานมากกว่า 10 คนในการจัดสถานที่ !! ควบคุมกล้องถ่ายรูปและกล้องวิดีโออย่างละ 1 คน

o  Projector กำลังวัตต์สูงทำให้มองเห็นจอภาพแม้เปิดไฟที่ห้องอยู่

ลำดับในการบรรยายกิจกรรม

จากระบบการศึกษาแบบเดิม เป็นการนำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัยเพื่อการเข้าทำงาน


o  ซึ่งระบบการศึกษาเดิมใส่ความรู้ที่ไม่เพียงพอกับเนื้อหาที่มีอยู่ทั้งหมด ยิ่งเมื่อความรู้เพิ่มขึ้นยิ่งสอนให้มีเนื้อหาเพิ่มขึ้นอีก โดยเป็นการบังคับให้เรียน มีมาตรฐานในการวัดผลการเรียนรู้ไม่เพียงพอ

o  โดยวิทยากรได้กล่าวถึงข่าว “แฉสอบครูได้ที่1แต่ทำงานไม่เป็น” (อ้างอิงจาก http://www.dailynews.co.th/education/190590 ) เกรดของนักเรียนนั้นไม่ได้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกโรงเรียน

o  ดังนั้นแล้วจะต้องปรับการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นเร็ว เพื่อเป็นหลักประกันการมีงานทำของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

o  การเรียนรู้เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องคำนึงถึง 3 ประเด็นคือ

1.  Knowledge / What   ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน

2.  Do / How  การได้ลงมือกระทำ ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการทำ

3.  Feel / Why  ความรู้สึกในการทำงาน และความเป็นเหตุเป็นผล

o  การใช้รูปแบบใหม่ๆ จากทางต่างประเทศนั้น จะต้องมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองไทย โดยมองกันที่สมรรถนะของนักศึกษา เพื่อให้เกิดเป็น Outcome

o  ส่วนประกอบของการสร้างหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์ของการเรียนรู้ (Learning Outcome) คือจะต้องมีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สามารถวัดผลได้ชัดเจน มีวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ในการดำเนินการ รวมทั้งเป็นตามความต้องการของนักศึกษาและความต้องการของผู้ประกอบการ

o  การสร้างหลักสูตรนั้นจะต้องเริ่มต้นมองที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย ไปยังการสร้างเป้าหมายของหลักสูตร ไปยังเป้าหมายของโปรแกรม ไปยังเป้าหมายของรายวิชา ไปยังวัตถุประสงค์ย่อยในแต่ละหน่วยการเรียน โดยอาจจะต้องมีการสร้าง Checklist ในการตรวจสอบเป้าหมายต่างๆ

o  Student Quality Framework ที่จัดตั้งเพื่อเป็นมาตรฐานบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ออกแบบทีม Education Technology Service สำนักหอสมุด โดยแบ่งเป็น 3 ด้านคือ

1.  ค่านิยมที่ดี (Values) มีส่วนประกอบคือ ความเป็นพลเมือง มจธ. และความรับผิดชอบต่อสังคม

2.  ความเป็นผู้นำ (Global Leadership) มีส่วนประกอบคือ ความสามารถในการปรับตัว, ภาวะผู้นำและทักษะการจัดการ

3.  ศักยภาพและความสามารถ (Potential and Competent) มีส่วนประกอบคือ ความรู้, ทักษะการคิด, ทักษะการเรียนรู้, ทักษะการปฎิบัติเชิงวิชาชีพ, ทักษะการสื่อสารและการเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์


o  กิจกรรมโดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ซองคำถามเกี่ยวกับคุณลักษณะโดยตอบคำถามในด้าน กระบวนการและวิธีการสอน รวมทั้งวิธีการวัดและประเมินผล โดยคำนึงถึง Outcome

ข้อสรุป

o  ประวัติการเรียนการสอนในอดีต ที่ปรับเปลี่ยนไม่ทันจะต้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับอนาคตไปเรื่อยๆ ในเวลาการเรียนการสอนที่จำกัด

Outcome จะมองสมรรถนะของนักศึกษาและความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น โดยมีส่วนประกอบทางด้านความรู้ (Knowledge), ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude)

o  Outcome จะต้องมีการวัดผลที่ชัดเจน เป็นไปตามเป้าหมายของรายวิชา หลักสูตร โปรแกรม หลักสูตร มหาวิทยาลัยและระดับประเทศ

o  Student Quality Framework มีทั้งหมด 3 ด้านดังนี้

1.  ค่านิยมที่ดี (Values) มีส่วนประกอบคือ ความเป็นพลเมือง มจธ. และความรับผิดชอบต่อสังคม

2.  ความเป็นผู้นำ (Global Leadership) มีส่วนประกอบคือ ความสามารถในการปรับตัว, ภาวะผู้นำและทักษะการจัดการ

3.  ศักยภาพและความสามารถ (Potential and Competent) มีส่วนประกอบคือ ความรู้, ทักษะการคิด, ทักษะการเรียนรู้, ทักษะการปฎิบัติเชิงวิชาชีพ, ทักษะการสื่อสารและการเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์

การจัดกิจกรรมให้อาจารย์ใหม่เขียนกระบวนการสอน วิธีการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้คุณลักษณะทั้ง 11 อย่าง


โดยบันทึกการเรียนรู้มาจาก File นี้ครับ :) 

คำสำคัญ (Tags): #education#Note Taking#outcome#OBE#Student QF
หมายเลขบันทึก: 530834เขียนเมื่อ 21 มีนาคม 2013 09:32 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มีนาคม 2013 09:32 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

จดได้ละเอียดมากเลย ผมเลยได้เรียนรู้ไปด้วย

ชอบตำแหน่งนักจัดการเรียนรู้ครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท