Office KM : 13. ควันหลังของ Office KM ครั้งที่ 6

บอย สหเวช
กิจกรรม Office KM ครั้งที่ 6 ที่จัดขึ้นนั้น ช่วยจุดประกายในเรื่อง การทำ e-sar ให้กับหลายหน่วยงานในระดับสำนักงานเลขานุการ

   กิจกรรม Office KM ครั้งที่ 6 ที่จบลงไปแล้ว ผมขอเก็บเกี่ยวเรื่องเด่นของ Office KM ในรอบนี้ ที่หลายหน่วยงานชื่นชมในการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการทำ sar ของคณะมนุษยฯ

   หน่วยงานที่ทำ e-sar ในมหาวิทยาลัยนเรศวร นั้นต้นฉบับคงต้องยกให้คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เนื่องจากวันที่จัดทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ติดงานวันครบรอบสถาปนาของหน่วยงาน จึงไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม ตอนนี้มีคณะมนุษย์ฯ ที่ทำ e-sar ในระดับคณะ และรอบหน้าจะทำในระดับสำนักงานเลขานุการ ต่อไปการประเมิน QA น่าจะใช้เวลาในการประเมินน้อยลง และทราบว่ามีการทำวิจัยสถาบันกันอย่างเข้มข้น 

    การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกิจกรรม Office KM ครั้งที่ 6 ที่จัดขึ้นนั้น ช่วยจุดประกายในเรื่อง การทำ e-sar ให้กับหลายหน่วยงานในระดับสำนักงานเลขานุการ หน่วยงานที่เป็น Best Practice ยินดีที่จะเป็นผู้ให้และแบ่งปันความรู้ให้กับหน่วยงานอื่น 

     การทำ AAR หลังจบกิจกรรม Office KM ครั้งที่ 6 ผมได้ให้ทุกคนเสนอหัวปลาในรอบต่อไป ว่าควรจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นอะไร จากคำตอบส่วนใหญ่ของทุกคนสนใจในการเรื่องการจัดระบบเอกสาร (sar-online)

       สำหรับผู้เข้าร่วมถึงแม้ว่ารอบนี้จะน้อยไปในสายตาของผู้เข้าร่วม แต่ผมตอบแบบเข้าข้างตัวเองว่าได้เกินคาด เพราะหนังสือเชิญที่ส่งทำอย่างเร่งด่วน แต่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี  กิจกรรมรอบนี้ผู้เข้าร่วมจะเลือกเฉพาะผู้ที่เป็นเลขานุการคณะกับเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ ที่รู้เรื่องงานประกันคุณภาพเป็นอย่างดี และพร้อมที่จะเล่าเรื่องความสำเร็จของหน่วยงานได้ ในครั้งที่ผ่านมาผู้เข้าร่วมค่อนข้างเยอะ เนื่องจาก ผู้เข้าร่วมมาเกือบครบทุกงานในสำนักงานเลขานุการ และผมเกรงว่าจะกระทบกับงานประจำ แต่ถ้าหลายคนสนใจที่จะเข้าร่วมคงต้องจัดเฉพาะงานครับ

       ผู้เข้าร่วมในรอบนี้มีทั้งหมด 27 คน

      - คุณสริตา      เจริญทัศน์        สหเวชฯ
      - คุณณัฐชา     ฮุนพานิช         วิศวฯ
      - คุณอนุวัทย์  เรืองจันทร์         สหเวชฯ
      - คุณสุรีรัตน์   คุ้มอินทร์           เกษตรฯ
      - คุณวิไล        สุขเกษม           วิทยาลัยนานาชาติ
      - คุณเจนจิต    รังคะอุไร           หน่วยประกันคุณภาพ
      - คุณพัชรา      จินาพันธุ์           หน่วยประกันคุณภาพ
      - คุณปราณี      คำแหง             สำนักหอสมุด
      - คุณรัตนทวี    อ่อนดีกุล          หน่วยประกันคุณภาพ
      - คุณจุฑารัตน์                          วิทยาลัยพลังงาน
      - คุณจารุณี                               วิทยาลัยพลังาน
      - คุณชุติมา      เถื่อนจักร์          แพทยฯ
      - คุณปทุมรัตน์ ตั้งนพรัตน์        สาธารณสุขฯ
      - คุณพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน   มนุษยฯ
      - คุณรุจเรข      สายคำ             มนุษยฯ
      - คุณจิตติพร   การกุศล            สาธารณสุขฯ
      - คุณชลิดา     สุวรรณรัตน์       สถาปัตยฯ
     -  คุณโสภาพรรณ บริรักษ์สราวุธ  สถาปัตยฯ
     -  คุณสุวรรณา  กูลประดิษฐ์      สถาปัตยฯ
     -  คุณชุติมา      ชูจันทร์             นิติศาสตร์
     -  คุณพรชัย      วงศ์กระจ่าง       ทันตแพทยฯ
     -  คุณอรอุษา    บำรุงไทย          บัณฑิตวิทยาลัย
     -  คุณอัจจิมา    สุนทร                บัณฑิตวิทยาลัย
     -  คุณพัชรี         รอดมณี             เภสัชฯ
     -  คุณมหัทธนา  คลังสมบัติ        เภสัชฯ
     -  คุณอัมพรรัตน์                         วิศวฯ
     -  คุณจำรัส         ปลากัดทอง     วิศวฯ      

         ผมพยายามดูจากลายมือชื่อ ถ้าผิดพลาดต้องขออภัยด้วยครับ การลงชื่อรอบนี้ผมพยายามขอข้อมูลของทุกคนโดยละเอียด เช่น เบอร์โทรภายใน e-mail และวันเดือนเกิด (ไม่ได้ระบุปีเกิดครับ) ได้รับความร่วมมือจากทุกคนเป็นอย่างดี สำหรับวันเดือนเกิดที่ขอไว้ เพื่อให้สมาชิก Office KM ได้ร่วมอวยพรวันเกิดครับ   

        ปีงบประมาณ 50 ทราบว่ามีหลายหน่วยงานที่จะจัด KM ในหน่วยงานของตัวเอง เช่น สำนักหอสมุด สำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขฯ ฯลฯ

                                                                                       บอย สหเวช
                                                                                        3 ต.ค. 49 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#officekm

หมายเลขบันทึก: 53060, เขียน: 03 Oct 2006 @ 09:10 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
มาร่วมยินดีค่ะ e-sar มอ.ทำอยู่บ้างแต่ก็ต้องพึ่งพาคน การพบหน้า อยู่สม่ำ เสมอ เนื่องวจากเป็นงานที่ต้องกระตุ้นเตือน ตลอดเวลา พี่ทำหน้าที่สนับสนุนมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร เพียงมาตรฐานเดียวนี้ ก็มีงานที่ต้องปรับปรุงมากมายในรอบปี ที่ได้จากความเห็นของกรรมการประเมินภายใน
ทำกันสนุกสนาน ล้วนเป็นงานที่ท้าทาย จากกระจกมุมมองที่สะท้อน มากกว่าเรามองเอง(ที่ชอบเข้าข้างตัวเอง)
เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณพี่เมตตาที่ติดตามการทำงานและให้กำลังใจมาตลอด
  • ความต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนางานครับ
  • ไม่ว่าจะใช้เทคโนโลยี หรือ ไม่ใช้ก็ตาม ถ้าขาดความเพียร และความมุ่งมั่น ความสำเร็จก็ไม่เกิด หรือช้าไม่ทันเวลา
  • และเมื่อหยุดที่ความสำเร็จ การพัฒนาก็ไม่เกิดครับ