เก็บมาเล่า รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
อย่างน้อยก็เป็นข้อมูลให้อ่นใจได้บ้างว่า เมืองพิษณุโลกคงไม่พบแผ่นดินไหวแบบรุนแรงครับ

      2 วันก่อน ผมได้ติดตามข่าวเรื่องแผ่นดินไหวในปากีสถาน และบังเอิญได้ฟังการสนทนา ของผู้เชี่ยวชาญบางท่านในประเทศไทย เกี่ยวกับรอยเลื่อนในประเทศไทย จึงลองค้นหาเก็บมาเล่า ซึ่งมาจากบางส่วนของบทความ "การตรวจสอบรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย โดย อดิศร ฟุ้งขจร"  ดังนี้ครับ

......ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2546) พบว่าประเทศไทยมีรอยเลื่อนกระจายตั้งแต่เหนือจรดใต้เป็นจำนวนมาก ประมาณ 121 รอยเลื่อน

......การตรวจสอบรอยเลื่อนมีพลังบริเวณประเทศไทยอาศัยหลักการว่า “ตรวจพบแผ่นดินไหวบริเวณรอยเลื่อนใดถือว่ารอยเลื่อนนั้นมีพลัง” เทคนิคคือ ใช้เครื่องตรวจแผ่นดินไหวแบบดิจิตอลออนไลน์ระบบไอริส (Incorporated Research Institutions for Seismology) ซึ่งติดตั้งอยู่ที่สถานีตรวจแผ่นดินไหวเชียงใหม่ เชิงดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบข้อมูลแผ่นดินไหวในประเทศไทยที่รู้สึกสั่นสะเทือนระหว่างปีพ.ศ. 2506-2546 การคำนวณพิกัดของศูนย์กลางแผ่นดินไหวอาศัยโปรแกรมไดแมส (Display Interactive Manipulation and Analysis of Seismograms: DIMAS, USGS, 2003) จากนั้นนำผลการคำนวณมาจัดทำฐานข้อมูล แล้วแสดงผลเป็นแผนภูมิกราฟิกทางโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ArcView GIS Version 3.1) แล้วทับซ้อนด้วยแผนที่รอยเลื่อนจากข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อพบว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบริเวณรอยเลื่อนใด จึงสรุปว่ารอยเลื่อนนั้นเป็นรอยเลื่อนมีพลัง
......จากการตรวจสอบพบว่า ประเทศไทยมีรอยเลื่อนมีพลังจำนวน 45 รอยเลื่อนได้แก่ รอยเลื่อนเชียงแสน แม่จัน แม่อิง มูลาว หนองเขียว เชียงดาว เมืองแหง แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่ลาหลวง แม่สะเรียง พร้าว ปัว ดอยหมอก วังเหนือ แม่งัด แม่ปิง ดอยปุย แม่ทา อมก๋อย เมืองปาน แม่หยวก แม่ทะ เถิน แม่วัง ท่าสี งาว แม่ติป สามเงา ผาแดง ดอยหลวง แม่ยม แม่กลอง แพร่ อุทัยธานี อุตรดิตถ์ น้ำปาด เขาดำ ท่าอุเทน ศรีสวัสดิ์ เจดีย์สามองค์ เขาราวเทียน ระนอง อ่าวลึก และ คลองมะรุ่ย

    ส่วนใหญ่รอยเลื่อนมีพลังทางเหนือ จะอยู่แถวจังหวัดที่มีภูเขาเช่น เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง แม่ฮ่องสอน ตาก เพชรบูรณ์ฯลฯ

    ผมลองยกตัวอย่างรอยเลื่อนใกล้ ๆ พิษณุโลก สัก 2-3 รอยเลื่อนนะครับ

1. รอยเลื่อนอุทัยธานี พาดผ่านอำเภอเมือง อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอสรรพยา อำเภอมโนรมย์ อำเภอเมือง อำเภอทัพทัน อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี อำเภอแม่วงก์ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอขาณุวรลักษบุรี และอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 178 กิโลเมตร

2.  รอยเลื่อนเขาดำ พาดผ่านอำเภอทองแสนขัน อำเภอน้ำปาด อำเภอฟากท่าและอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ทางด้านตะวันออกของรอยเลื่อนน้ำปาด มีความยาวประมาณ 126 กิโลเมตร

3. รอยเลื่อนน้ำภาค พาดผ่านอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 48 กิโลเมตร

      เมื่อตรวจสอบกับรอยเลื่อนมีพลัง พบว่า "รอยเลื่อนอุทัยธานี และ รอยเลื่อนเขาดำ" เป็นรอยเลื่อนมีพลัง ส่วน"รอยเลื่อนน้ำภาค" ในจังหวัดพิษณุโลก ยังไม่พบว่ามีพลัง

....อย่างน้อยก็เป็นข้อมูลให้อุ่นใจได้บ้างว่า เมืองพิษณุโลกคงไม่พบแผ่นดินไหวแบบรุนแรงครับ..

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beemanความเห็น (4)

Thawat KMI
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

สนใจดูแนวเปลือกโลก   และจุดขยับตัวที่สำคัญของเอเชียได้ที่

http://www.gisthai.org/map-galery/earthquake%20india/eq_india.html

สมลักษณ์
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

เข้า website ไม่ได้ครับ

Thawat KMI
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

ลองเข้าไปที่ www.gisthai.org  แล้วดูหน้าแรกก็เลือก แล้วคลิกไปดูอีกที่ครับ

สมลักษณ์
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

เข้าไปดูได้แล้วครับ ขอบคุณครับ