เดินตามคณบดี...มุ่งสู่คณะวิชาแห่งการวิจัย

การที่ท่านคณบดี ได้นำผู้บริหารและบุคลากรของคณะฯ มารับฟังเป็นการเติมเชื้อไฟแห่งความมุ่งมั่นในการเป็นคณะวิชาแห่งวิจัยให้กับทุกคนในคณะ ที่จะช่วยกันสร้างผลงานวิจัยครับ

   วันนี้ท่านคณบดี (รศ.มาลินี  ธนารุณ) ได้นำผู้บริหารและบุคลากรของคณะสหเวชศาสตร์ เข้าพบและรับฟังนโยบายการบริหารงานวิจัย QA KM และกพร. จากผศ.ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ที่ ห้อง MINI CONFERENCE  ตึก CITCOM ตั้งแต่เวลา 9.00 -12.00 น. ผศ.ดร.วิบูลย์ ได้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับท่านคณบดี (รศ.มาลินี  ธนารุณ) เนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งใหม่ และแนะนำผู้บริหาร (ผศ.ดร.เสมอ ถาน้อย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย..) บุคลากรของหน่วยประกันคุณภาพและหน่วยวิจัยให้รู้จัก เพื่อให้การติดต่อประสานงานง่ายขึ้น

      ผศ.ดร.วิบูลย์ ได้จัดเตรียมเอกสารให้กับผู้บริหารและบุคลากรของคณะสหเวชศาสตร์ด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้ครับ

  • นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร (2547-2550)
  • ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ใช้สำหรับการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2548
  • (ร่าง) โครงสร้างศูนย์บริหารการวิจัยและพัฒนา
  • ข้อมูลตัวชี้วัดด้านการวิจัยเพื่อประกอบการจัดทำรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2547

     นอกจากนี้ยังมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย ผมไปนั่งอยู่ในห้องประชุมก่อนเลยไม่ได้รับแจก ผศ.ดร.วิบูลย์ ได้บรรยายเรื่องการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่แรกเริ่มที่อยู่ที่กองบริการการศึกษา ซึ่งอยู่ในงานพัฒนาวิชาการ ให้ฟังจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ผศ.ดร.เสมอ ได้บรรยายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งศูนย์บริหารการวิจัยและพัฒนา รวมถึงระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยนเรศวรที่ใช้สำหรับการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2548 ผมซึ่งเป็นบุคลากรตัวเล็ก ๆ ได้นั่งฟังแล้วก็เชื่อมั่นว่าการที่ท่านคณบดี ได้นำผู้บริหารและบุคลากรของคณะฯ มารับฟังเป็นการเติมเชื้อไฟแห่งความมุ่งมั่นในการเป็นคณะวิชาแห่งวิจัยให้กับทุกคนในคณะ ที่จะช่วยกันสร้างผลงานวิจัยครับ ปิดท้ายการประชุมด้วย KM ผศ.ดร.วิบูลย์ ได้สรุปถึง KM ที่ได้ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง KM : การประยุกต์ใช้ในสถาบันอุดมศึกษา ในงาน University fair 2005 และท้ายที่สุดผศ.ดร.วิบูลย์ ได้เลี้ยงอาหารมื้อกลางวันกับทุกคนที่มาร่วมฟังการบรรยาย ( อิ่มกันทุกคน ...ขอบคุณผศ.ดร.วิบูลย์เป็นอย่างยิ่งครับ ได้อาหารสมองและอาหารท้องด้วย)

      หลังจากกลับมาที่คณะฯ ตอนเย็นผมได้หาโอกาสพูดคุยกับท่านคณบดีเรื่อง การจัดโครงการอบรมวิจัยสถาบันให้กับบุคลากรสายบริการ ท่านคณบดีได้ให้คำแนะนำว่าให้ใช้แบบสอบถามบุคลากรในสำนักงานว่าสนใจทำวิจัยสถาบันเรื่องอะไร และให้รวบรวมเสนอรองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ (ดร.ศิริลักษณ์ ธีระภูธร) เพื่อพิจารณาหัวข้อในการทำวิจัยสถาบัน หลังจากนั้นให้ผู้ที่สนใจทำวิจัยเขียนโครงร่างงานวิจัย และส่งไปให้วิทยากรล่วงหน้า ซึ่งผมได้ทาบทามรศ.เทียมจันทร์ (รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์) ไว้อาจารย์รับปากว่าจะมาเป็นวิทยากรให้ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน แต่ในระหว่างที่รอก็ทำการบ้านไว้ล่วงหน้า เมื่อวิทยากรมาจะได้มีข้อซักถาม และสามารถทำการบ้าน (วิจัยสถาบัน) ส่งให้คณบดีได้

  

 

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#office#วิจัยสถาบัน

หมายเลขบันทึก: 5303, เขียน: 12 Oct 2005 @ 19:57 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

สมลักษณ์
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
    ยินดีล่วงหน้าได้เลยครับ ว่าที่สหเวชจะผู้นำด้านการวิจัยสถาบันครับ