หลังๆ นี่ google ออกผลิตภัณฑ์ที่มาตีตลาดคนอื่นอยู่เรื่อย  ผมก็ชอบเอามา
เล่าฝากอยู่เรื่อย เช่น RSS Reader, Blog Search, เก็บ Video และ เก็บรูป

วันนี้เพิ่งได้ข่าวว่าจะแอบทำ tagging (แบบเดียวกับ del.icio.us) โดยแฝง
อยู่ใน  Google Search History ที่เก็บผลการค้นหาเก่าๆ ไว้  ช่วยให้การค้นซ้ำ
ได้ผลที่ดียิ่งขึ้น  รายละเอียดอ่านได้ที่ Inside Google ครับ