เมื่อวันที่  21  กันยายน  2549  ดิฉันได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเรียนร่วมอีกครั้งหนึ่งที่  โรงเรียนพญาไท ดิฉันจึงถือเอาโอกาสนี้มาบอกเล่าความรู้สึกต่างๆ ที่ได้ไปพบเจอ  ก่อนอื่นก็ขอบอกก่อนว่าคณะครูอาจารย์และนักเรียนน่ารักมาก ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง และดิฉันก็ได้เห็นการเรียนการสอนที่แตกต่างจากโรงเรียนแรกที่ดิฉันไปดูคือ  โรงเรียนปัญญาวุฒิกร ที่แตกต่างเพราะว่าโรงเรียนพญาไท เขาจะจัดการเรียนการสอนแบบคู่ขนาน คือ จะมีเด็กที่มีความบกพร่อง    ทางการได้ยินและเด็กที่มีความบกพร่องทางสติ-ปัญญา  มาเรียนร่วมกับเด็กปกติ  ซึ่งแต่ละห้องจะมีเด็กพิเศษเรียนร่วมด้วยประมาณ 1-2 คน และก็ได้เห็นถึงความช่วยเหลือของเด็กปกติที่มีให้กับเด็กผิดปกติ  เช่น  เด็กปกติเขาจะคอยช่วยเหลือเพื่อนในทุกๆ เรื่องเท่าที่เขาจะทำได้