วันที่ 25 กันยายน  2549 ทีมงานได้ไปร่วมเวทีเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักของตำบลคลองพิไกร  (ลิงค์อ่าน) 
          ในการ ลปรร.ได้มีเกษตรกรมาเล่าประสบการณ์การปลูกผักโดยลดการใช้สารเคมีที่น่าสนใจมากคือคุณบุญเทิง  สระทองจุด ที่ได้ทดลองสูตรน้ำสกัดจากธรรมชาติเพื่อทดแทนยาฆ่าแมลง ฮอร์โมน และยากำจัดเชื้อรา สามารถใช้ได้ดี

        สูตรสารสกัดชีวภาพของคุณบุญเทิง  สระทองจุดมี 3 สูตร ครับ ได้ทดลองใช้และได้ผลดีมา 3 ปี แล้ว คือ

  1. สูตรไล่แมลง  ส่วนประกอบผลิตจากข่า,พญาไร้ใบ,สะเดา,ตีนเป็ด ฯลฯ สามารถใช้ได้กับข้าวและผัก ฆ่าเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและแมลงอื่นได้
  2. ฮอร์โมนพืช  ส่วนประกอบผลิตจากหญ้าสีเขียว , หน่อกล้วย, ยอดผักบุ้ง ฯลฯ
  3. สูตรกำจัดเชื้อรา ส่วนประกอบได้แก่มะนาว,กระชาย และมะกรูด

          ในวันนั้นคุณบุญเทิงได้นำตัวอย่างสารสกัดที่ได้ผลิตพร้อมใช้งานมาเป็นตัวอย่างด้วย    และมีเกษตรกรที่ปลูกผักท่านหนึ่งสนใจและขอนำไปทดลองใช้ในแปลงปลูกของตนเองดู   และในการจัดเวทีในครั้งต่อไปจะนำผลการทดลองใช้มาเล่าให้กลุ่มฟังด้วย


         รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
          คุณบุญเทิง  สระทองจุด 
          บ้านเลขที่  15 หมู่ที่ 7
          ตำบลคลองพิไกร
          อำเภอพรานกระต่าย 
          จังหวัดกำแพงเพชร

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก