กิจกรรมบูรณาการสำคัญยิ่งจากวงเรียนรู้คุณอำนวย

สรุปเป็นแบบทะเบียนบัญชีของจังหวัด ไม่ใช่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง

วันที่ 11 ต.ค.เป็นวงเรียนรู้คุณอำนวยกลุ่มการเงิน 3 ตำบลต่อเนื่องจากวันที่ 15 ก.ย.มีผู้เข้าร่วม14คน ขาดลุงชินวัฒน์คนเดียว เป็นการเรียนรู้ทั้งวันที่สนุกสนานและมีความคืบหน้าอย่างน่าสนใจยิ่ง

เมื่อผมไปถึง คนที่มาถึงก่อนบอกว่าผู้ว่าวิชม ทองสงค์มาสังเกตการณ์ตั้งแต่เช้า ทำให้พวกเราคึกคักกันมาก เพราะมีผู้ใหญ่ให้ความสำคัญ
ผมเริ่มรายการโดยทบทวนการบ้านคราวที่แล้ว จากนั้นให้แต่ละทีมหารือกันเพื่อรายงานผลการดำเนินงานและแผนงานระยะต่อไปให้เพื่อนทราบ
ผมไม่ลืมทบทวนแนวคิดสำคัญของการจัดการความรู้คือ การพัฒนาความสามารถเพื่อบรรลุ     เป้าหมายที่ตั้งไว้โดยมองที่ตัวเองเป็นหลัก

แต่ละทีมเริ่มหารือกันในลักษณะของทีมงานมากขึ้น มีการนำเสนอบริบทของชุมชนและข้อมูลกลุ่มองค์กรในชุมชน สถานะการณ์การขับเคลื่อนในพื้นที่ ซึ่งเห็นประเด็นร่วมกันว่า ควรเริ่มจากกลุ่มการเงินในแต่ละหมู่บ้านก่อน(ที่ผ่านมาเราประชุมเครือข่ายระดับตำบลทั้ง2ครั้ง)โดยใช้แบบจำลองปลาตะเพียนซึ่งอ.จำนงเสนอว่านอกจากทำเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วควรทำส่วนหางด้วยคือความรู้เดิม  ที่มีอยู่มีอะไรบ้าง?
การลปรร.มีอรรถรสมาก มีเสียงเฮเป็นระยะด้วยลีลาการนำเสนอและการแซวเวทีกัน เพราะคุ้นเคยเป็นพวกเดียวกันแล้ว ตอนพักเที่ยง เราเดินไปกินขนมจีนด้านตรงข้ามที่ศาลาประดู่หก แล้วกลับมาวางแผนงานกันต่อ
ผมเห็นว่าการลงพื้นที่ตั้งต้นที่ฐานของแต่ละกลุ่มเป็นความจำเป็นมาก แต่ต้องการผู้ช่วยคุณอำนวยจำนวนหนึ่ง พอดีเราได้ตัวอย่างการนำเสนอของต.ท่าไร่ที่บอกว่า เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ระดับตำบลซึ่งมีอยู่เดิมตั้งใจจะช่วยพัฒนากลุ่มการเงินตำบลให้เข้มแข็งตามที่โครงการนี้ตั้งความหวังไว้ วันที่15ต.ค.นี้จะประชุมทำแผนพัฒนากัน ผมจึงเขียนภาพแสดงบทบาทที่กำลังเกิดขึ้นใหม่คือคุณอำนวยของชุมชน ผมเห็นว่า แกนนำเครือข่ายจะทำหน้าที่คุณอำนวยเพื่อลงไปทำหัวปลาตะเพียนและหางปลาตะเพียนในแต่ละกลุ่มการเงินของตำบล โดยการนำของคุณอำนวย 3 คนของโครงการ ทีมตำบลของเราก็จะมีคนมาช่วยมากขึ้น คุณอำนวย3คนก็สามารถลงลึกในพื้นที่ของแต่ละทีมได้มากขึ้น
ต.ท่าไร่จึงเป็นต้นแบบในการวางแผนขับเคลื่อนงานซึ่งสรุปว่าเป้าหมายของการประชุมคือ
ได้แผนลงพื้นที่แต่ละกลุ่มการเงินในตำบลประกอบด้วย
1)ตารางลงพื้นที่
2)กำหนดการ
3)คุณอำนวยผู้รับผิดชอบ

กำหนดการจะบอกกระบวนการในการประชุม
เป้าหมายในการจัดประชุมของกลุ่มการเงิน(หัวปลาและหางปลา)จะบอกถึงผู้เข้าร่วมประชุม
หากดำเนินการครบทุกพื้นที่ก็จะทราบเป้าหมายการพัฒนาของแต่ละกลุ่มรวมทั้งความรู้ความสามารถที่กลุ่มมีอยู่
หลังจากนั้นคุณอำนวยจะสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างสอดคล้องตามเป้าหมายของแต่ละกลุ่ม
วันที่ 19 ต.ค.เป็นเวทีทำแผนลงพื้นที่พัฒนากลุ่มการเงินของต.มะม่วง2ต้นซึ่งยังไม่มีโครงข่ายคุณอำนวยชุมชน แต่มีตัวต่อคือน้องตุ้ย เลขานุการนายกอบต.ซึ่งมีความรู้และร่วมขบวนกับเราตั้งแต่ต้นจะเป็นผู้ประสานคุณอำนวยชุมชนให้
วันที่25ต.ค.เป็นเวทีต.บางจากซึ่งนัดหมายไว้แล้วจากตลาดนัดความรู้คราวที่แล้ว โดยนัดประธานหรือผู้แทนกองทุนหมู่บ้านๆละ1คนมาร่วมหารือเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายตามเป้าหมายการสร้างสวัสดิการระดับตำบล โดยจะนัดผู้นำที่มีแววเป็นคุณอำนวยเข้าร่วมหารือการทำแผนลงพื้นที่ราย  หมู่บ้านด้วยซึ่งจะได้ประสานกับประธานกองทุนในคราวเดียวกัน
อีกประเด็นหนึ่งจากเวทีต.บางจากคราวที่แล้วคือ การอบรมบัญชีให้กับทุกกองทุนซึ่งคุณอำนวยได้หารือกันพบว่า หน่วยงานต่างก็มีรูปแบบบัญชีของตนเองทั้งกศน. พช. ธกส. ออมสิน เกษตร มีการเสนอให้แต่ละหน่วยงานขายสินค้าของตนให้ชุมชนตัดสินใจ และข้อเสนออื่นๆ สุดท้ายลงความเห็นว่า เมื่อเราทำโครงการที่เรียกว่าบุรณาการแล้ว ก็น่าจะบูรณาการรูปแบบทะเบียน บัญชีร่วมกันให้ชัดเจนก่อนที่จะอบรมให้กับแต่ละกองทุน โดยเสนอผ่านคุณเอื้อมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด้านอบรมบัญชีของแต่ละส่วนงานมาร่วมทีมกัน สรุปรูปแบบบัญชีให้สอดรับกับสภาพการดำเนินงานของกลุ่ม จากนั้นสรุปเป็นแบบทะเบียนบัญชีของจังหวัด ไม่ใช่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนำออกเผยแพร่ อบรมกองทุนต่าง ๆ นับเป็นข้อสรุปที่เป็นเนื้อเป็นหนังของกิจกรรมบูรณาการการทำงานของหน่วยงานซึ่งหากทำได้ถือเป็นงานชิ้นโบว์แดงเลยทีเดียว
พวกเราตกลงว่าจะนำเสนอในเวทีคุณเอื้อเพื่อให้รีบดำเนินการต่อไป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)