ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดบรรพชาสามเณรถวายในหลวง

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเยาวชนเขต๘จังหวัดสราษฎร์ธานีจัดบรรพชาสามเณรถวายในหลวง

วันที่ ๒๙พฤศจิกายน ๒๕๕๓ "ท่านวิชัย เดชชุติพงศ์"ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา๕ธันวาคม๒๕๕๓ณ.วัดดอนกะถินตำบลท่าข้ามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเยาชนเขต๘จังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์ฝึกได้พัฒนาจิตใจและรู้ซึ้งถึงคุณงามความดีและเพื่อถวายแด่ในหลวงเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา๕ธันวาคม๒๕๕๓มีสามเณรเข้าร่วมบรรพชาจำนวน๑๘รูปจาก๗จังหวัดที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมแล้ว
เสร็จแล้วเข้าสู่พิธีบรรพชาโดยท่านพระครูวิมล สุขกิจเจ้าคณะอำเภอพุนพินมีคณะการสงเคาระห์สถานพินิจเด็กและเยาวชนจาก๗จังหวัดและผู้ปกครองของสามเณรเข้าร่วมบรรพชาในครั้งนี้

สถานที่: วัดดอนกะถินอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/892/226/original_20130318175030.JPG?1363603824

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/892/227/original_20130318175037.JPG?1363603831

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/892/228/original_20130318175043.JPG?1363603838

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/892/230/original_20130318175050.JPG?1363603844

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Classified Ad For sucheeppความเห็น (0)