เคล็ดไม่ลับ เพื่อการเรียนที่มีประสิทธิภาพ

13 เคล็ดลับเกี่ยวกับการเรียน

     วันนี้ได้เข้าไปอ่านบทความดีๆๆ  ในอินเทอร์เนต  ซึ่งเป็นโลกที่ไร้พรมแดน  ก็ได้รับเกร็ดความรู้และความเพลิดเพลิน  จึงนำมาฝากเพื่อนๆและผู้สนใจ

 

1 รับผิดชอบ รับผิดชอบตนเอง ไม่ยืมจมูกคนอื่นหายใจ เป็นผู้ชนะจากความสามารถของตน


2 เริ่มต้นดี
ช่วงเดือนแรกในรั้วมหาวิทยาลัย ถือเป็นช่วงวิกฤตของน้องใหม่ หากเริ่มต้นดี ความสำเร็วจะไม่อยู่ไกลเกินเอื้อม


3 กำหนดเป้าหมายในการเรียนอย่างแน่วแน่
กำหนดเป้าหมายในการเรียนให้ชัดเจน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และทุ่มเทความพยายามให้บรรลุเป้าหมายนั้น


4 วางแผนและจัดการ
มีการวางแผน จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่ต้องทำ หากทำตารางเวลาเป็นรายสัปดาห์ได้ยิ่งดี


5 มีวินัยต่อตนเอง
เมื่อกำหนดเป้าหมาย วางแผน และจัดการ ตามข้อ 4 และ 5 แล้วต้องสัญญากับตนเองอย่างแน่วแน่ที่จะมีวินัย และปฏิบัติตาม


6 อย่าล้าสมัย
วิทยาการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การค้นคว้าหาความรู้ ต้องอิงกับข้อมูลที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์


7 ฝึกฝนตนเองให้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
ศึกษาข้อเสนอแนะในคู่มือเล่มนี้ และฝึกทักษะการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ติดตัวตลอดไป


8 เตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ชั้นเรียน
เตรียมตัวเป็นผู้ใฝ่หาความรู้อย่างแข็งขัน หากเป็นไปได้เตรียมอ่านเอกสารที่จะเรียนมาก่อนเข้าห้องเรียน


9 มุ่งมั่น
จดจ่อต่อบทเรียน มีสมาธิ สนใจ ตั้งใจ เวลาอาจารย์สอน ไม่เข้าเรียนเพื่อพูดคุยกัน ซังกะตาม รอเวลาเลิกชั้น


10 เป็นตัวของตัวเอง
รู้จักคิดและทำ ด้วยความสามารถของตนเองคิดเสมอว่าเราเป็นผู้หนึ่งที่มีศักยภาพสูง


11 มีความกระตือรือร้น
ความสำเร็จเป็นของผู้ที่มีความริเริ่ม เป็นฝ่ายรุกที่จะมุ่งหน้า และคว้าความสำเร็จเป็นของตน


12 มีสุขภาพดี
อย่าลืมใส่ใจต่อสุขภาพร่างกาย กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมสังคม วางแผนจัดเวลาต่อสิ่งเหล่านี้ให้พอเหมาะ


13 เรียนอย่างมีความสุข

พยายามเก็บเกี่ยวความน่าสนใจในบทเรียน คิดเสมอว่าทุกวิชาน่าเรียนรู้ น่าสนุกทั้งนั้น แล้วท่านจะพบว่า เราก็เรียนอย่างมีความสุขได้

 

เคล็ดลับ  13  ข้อนี้  หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะ

-*-

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสุกัญญาความเห็น (2)

สวัสดีครับ

ขอบพระคุณมากครับ ผมจะนำเอาไปปฏิบัติ คิดว่าคงจำทำให้สอบผ่านได้บ้าง หลังจากตกแล้วตกอีกมาหลายปี ขอบพระคูณมากครับ

สวัสดีค่ะ

ขอบคุณที่ร่วมแชร์ความคิดเห็น

อย่าลืมเคล็ดไม่ลับนี้ ช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพแน่นอนค่ะ

*-*