นางสาว สุกัญญา ทองนวล

ครูผู้ช่วย
บริหารรุ่น 7 มมส.
Usernameannysocial
สมาชิกเลขที่140417
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ประวัติส่วนตัว

         -  เกิด  วันอังคารที่ 4  มิถุนายน  2528       อายุ  25  ปี   

ประวัติการศึกษา

         - ปี 2551 จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  กรุงเทพมหานคร

        - กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ศูนย์ศรีสะเกษ  รุ่น 7

ประวัติการทำงาน

        -  รับราชการครู  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านโนนเลียง  อำเภอบุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี