วัตถุประสงค์: ใช้ปลดปล่อยทุกข์(ขับถ่าย)
ปัญหา
.ความสูงของอ่างล้างมือ สูง-ต่ำไม่แน่นอน ไม่มีมาตรฐานกลาง(หรือมีแต่คนทำไม่รู้) ทำให้คนที่ไม่สูงใช้อ่างล้างมือแบบสูงๆลำบาก
.ระยะขอบอ่างล้างมือ ถึงวาว์ลเปิดน้ำ ห่างมาก ทำให้ก้มล้างมือ หรือป้อนปาก แล้วชายเสื้อเปื้อนน้ำ
.ไม่มีที่วางของ เอกสาร จะวางขอบอ่างล้างมือ ก็เปียกหมด
พิจารณา
.น่าจะมีหน่วยงานกำหนดมาตรฐาน (ใครไม่ทำตามให้ทุบทำใหม่)
.มาตรฐาน ที่เหมาะสมกับ ชายไทย หญิงไทย
แนะนำ
.ลองใช้ห้องน้ำ วัดโพธิ์ เป็นห้องน้ำวัดที่สุดยอดมากนึกว่าเข้าห้องน้ำโรงแรม