เมื่อวานได้ลงไปช่วยห้องบัตรตอน 8 โมง เพราะคนไข้ที่ต้องออกสิทธิเยอะมาก  ปิ่ง และเจ้าหน้าที่ห้องบัตรทำไม่ทัน จึงโทร.มาตามเล็กงานคุณภาพ และตามดิฉันลงไปช่วย

ได้ลงไปอยู่ในบรรยากาศที่น้องๆ เคยบอกว่าอนุมัติสิทธิไม่ทัน  พึ่งเข้าใจวันนี้เอง  ซึ่งในปัจจุบันที่ห้องบัตรมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการออกสิทธิ 1 คน เมื่อวานที่เห็น ขนาดช่วยกัน 4 คน ยังไม่ค่อยทันใจคนไข้เลย เพราะต้องตรวจสอบสิทธิคนไข้จาก Com ก่อน ซึ่ง Com ก็มีใช้เพียงเครื่องเดียว

จึงรู้ว่าการที่ห้องบัตรออกสิทธิให้ผู้ป่วยไม่ครบทุกคน เพราะมีแรงกดดันจากคนไข้นี่เอง   การออกสิทธิจึงมาทำย้อนหลัง ซึ่งทำให้เกิดความผิดพลาดได้ เพราะไม่ได้ถามรายละเอียดจากคนไข้ เพียงแต่เก็บข้อมูลเท่าที่ทำได้และทำให้เสียเวลาด้วย

การออกสิทธิของผู้ป่วย คุณมนัสนันท์งานประกันสังคม บอกว่ายินดีที่จะรับผิดชอบ แต่ยังทำไม่ได้เพราะคนไม่พอ  และไม่มีสถานที่รองรับ

ฟันธงว่า  การออกสิทธิให้ผู้ป่วย น่าจะเป็นหน่วยงานประกันสังคมที่มารับผิดชอบโดยตรง  และควรแยกออกจากห้องบัตรด้วย  เพื่อให้การตรวจสอบสิทธิได้ครบทุกคน และถูกต้อง  ตามที่ท่านผู้บริหารต้องการข้อมูล  เพื่อใช้ในการวางแผน 

ไม่เช่นนั้นข้อมูลก็จะเป็นเช่นอดีตที่ผ่านมา   ซึ่งถ้าการออกสิทธิแยกจากห้องบัตรได้  การถูกร้องเรียน เรื่อการให้บริการล่าช้า คงลดน้อยลง

วอนให้ ท่านผู้บริหาร รีบช่วยแก้ไขด่วนเลยค่ะท่าน............