กฎหมายที่สำคัญที่สุด ที่นักธุรกิจควรทราบ

กฎหมายที่สำคัญที่สุด ที่นักธุรกิจควรทราบ

และกฎหมายนั้นสำคัญอย่างไร

 

         

   ถ้าจะให้เลือกตอบ   กฎหมายเพียงด้านเดียว  คงจะเลือกตอบได้ยาก เพราะธุรกิจหนึ่งๆ  เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆหลายด้าน  เกี่ยวพันธ์กับกฎหมายหลายข้อ  กฎหมายบางมาตรา แม้อาจมองว่า ไม่ได้มีสำคัญมากนัก  แต่นักธุรกิจก็ควรที่จะทราบ เพื่อป้องกันไม่ให้ธุกิจ  ทำผิดกฎหมายโดยไม่เจตนาได้

   ผู้เขียนจึงพิจารณากฎหมาย  ที่นักธุรกิจควรทราบ  เป็น 2 ประเด็น  โดยพิจารณา การดำเนินงานของธุรกิจก่อน แล้วจึงค่อยมองถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 

1. กฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ  กฎหมายด้านนี้เป็นไปเพื่อให้ธุรกิจปฎิบัติหรือดำเนินการได้อย่างถูกต้อง และ เป็นธรรม
ถือว่าเป็นกฎหมายพื้นฐาน แต่ธุรกิจต้องรู้ เพราะเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง  โดยพิจารณาจากสิ่งที่ธุรกิจเข้าไปเกี่ยวข้อง รวมถึงหน้าที่ของธุรกิจต่อสิ่งต่างๆคือ

   หน้าที่และความเกี่ยวข้องต่อบุคคลในองค์กร ได้แก่ลูกจ้าง นายจ้าง ดังนั้นกฎหมายที่นักธุรกิจควรทราบ คือ ข้อกฎหมายแรงงานต่างๆ

  หน้าที่และความเกี่ยวข้องต่อคู่ค้า ดังนั้นกฎหมายที่นักธุรกิจควรทราบคือข้อกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาต่างๆ  ข้อนี้นอกจากรู้ เพื่อปฎิบัติได้ถูกต้องแล้ว ยังเพื่อป้องกัน ไม่ให้ธุรกิจถูกเอาเปรียบ จากสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

  หน้าที่ต่อประเทศชาติและสังคม  ดังนั้นกฎหมายที่นักธุรกิจควรทราบ คือ ข้อกฎหมายภาษีอากร  และ ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมและสิ่งแวดล้อม

 

2.  กฎหมายที่ควรทราบ เพื่อความอยู่รอด และ ศักยภาพในการแข่งขัน    ข้อนี้พิจารณาถึง โอกาส และ อุปสรรค อันจะเกิดขึ้นกับธุรกิจ ทั้งในปัจจุบัน และ ที่จะเกิดในอนาคต  จากการเปลี่ยนแปลง หรือ การมีขึ้น ของข้อตกลงสนธิสัญญาการค้าระหว่างประเทศ และ การเปิดตลาดการค้าเสรี  ที่อาจส่งผลต่อธุรกิจอย่างมาก 

 ธุรกิจควรรู้ว่า ข้อตกลงต่างๆเหล่านั้น  จะกระทบกับธุรกิจอย่างไรบ้าง  ส่งผลดี หรือ เสียอย่างไร จากนั้น พิจารณาข้อกฎหมายต่างที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือ กับสถาณการณ์ รวมถึงวางแผน ในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดต่อไป ในระยะยาวได้...

 

ลินดา วัฒนเกียรติวงศ์

4818140064

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบ้านกฎหมายธุรกิจ

คำสำคัญ (Tags)#กฎหมายธุรกิจ#homework1

หมายเลขบันทึก: 52490, เขียน: 29 Sep 2006 @ 05:13 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 00:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
ส่งการบ้านครั้งที่ 1 ย้อนหลัง นะคะ เพราะลงทะเบียน วิชานี้ เข้ามาก็ในช่วงอาทิตย์ที่ 3 ของการเรียนการสอนแล้วค่ะ