ไม่มีแม่คนไหนไม่เชื่อว่า นมแม่ดีที่สุด แต่มีแม่ที่สามารถให้นมลูกได้อย่างเต็มที่น้อยเหลือเกินในสังคมปัจจุบันด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น แม่ลาคลอดได้ไม่นาน ไม่ครบ 3 เดือนตามทีกฎหมายกำหนดต้องรีบกลับไปทำงาน แม่เข้าใจว่านมผงก็ดีเช่นนมแม่เพราะลูกคลอดออกมา โรงพยาบาลหลายแห่งก็นำนมผสมมาให้ลูกดื่มประกอบกับมีโฆษณา มีการแจกตัวอย่างนมผสมแก่ทารกเป็นเรื่องธรรมดา ฃ้อเรียกร้องจากใจแม่ 1.ขอให้แม่ได้ลาคลอดเต็มที่ 3 เดือน ทั้งภาครัฐและเอกชน 2.ขอให้มีสถานที่สำหรับเลี้ยงเด็กอ่อน หรือจัดมุมให้แม่ในสถานที่ทำงาน 3.ขอให้ออกกฎหมายควบคุมการโฆษณานมผงสำหรับเด็ก 4.ขอให้สถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ต้องขอบคุณแม่มากที่เลี่ยงลูกมา เลี้ยงมาจนโต ลูกจะเป็นเด็กดีของแม่ค่ะ