วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเรียนเทอมแรก แล้วก็จะต้องสอบ และเป็นอะไรที่น่าภูมิใจได้เรียนกับ beeman อาจารย์เป็นคนที่สอนเรื่องผึ้งได้สนุกมาก อาจารย์มีความรู้เรื่องผึ้งมาก และเวลาที่เรียนไม่ใช่ได้ความรู้ในชั้นเรียนอย่างเดียว อาจารย์ยังสอนความรู้ข้างนอกชั้นเรียนอีก อยากให้อาจารย์สอนไปนานๆ เพรานี้แหละคือ beeman ที่ใครๆอยากรู้จัก

รูป beeman