เทคนิคการบริหารความขัดแย้ง เป็นเทคนิคที่สามารถนำมาใช้เพื่อทำให้องค์กรต่าง ๆ นั้นเปลี่ยนแปลง เจริญก้าวหน้า และเข้มแข็งได้ในระยะเวลาอันสั้น

แต่ข้อสำคัญอย่างยิ่งเมื่อท่านคิดจะใช้เทคนิคบริหารความขัดแย้ง ก็คือ

ห้ามพลาด และห้ามผิด

เพราะเมื่อท่านผิดหรือพลาด

จากการเป็น"นักบริหารความขัดแย้ง" แล้วได้รับการปรบมือในฐานะผู้สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในระยะเวลาอันสั้น

แต่ท่านจะกลายเป็น "ผู้สร้างความขัดแย้ง" แล้วได้รับการประนามจากคนรอบข้างในฐานะคนที่มีปัญหา สร้างปัญหา หรือตัวปัญหา โดยทันที


ต้องคิดให้ดีก่อนใช้นะครับ เพราะสังคมไทยนิยม "ความประนีประนอม" มากกว่าครับ

คำกล่าวนี้พิสูจน์มาด้วยชีวิต

ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ