ในการพยาบาลทุกท่านน่าจะรู้จักคำว่า การดูแลแบบองค์รวม(กาย จิต สังคม วิญญาณ) ในที่นี้จะขอกล่าวถึงญาติผู้ป่วยที่ตึกคนหนึ่งที่ให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยรายนี้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะให้การรักษาโดยใส่ Magot ในแผลกดทับ หรือการใช้ Vacuum dressing  พี่คนนี้ชื่อ "พี่องุ่น" ก่อนที่จะไปทำงานตอนเช้าก็จะแวะมาดูแลผู้ป่วยคนนี้ซึ่งคือพ่อของพี่องุ่น โดยมาเช็ดตัว มาพลิกตัว  แค่นั้นยังไม่พอตอนกลางวันเวลาพักเที่ยงก็มาช่วยให้อาหารทางสายยางแก่พ่อ และดูแลความสะอาดทั่วไปให้พ่อ ซึ่งพี่องุ่นทำให้พ่อมาตั้งแต่พ่อมานอนรักษาตัวที่นี้และลุงหยุด(พ่อของพี่องุ่น)ก็มักจะส่งเสียงตอบสนองเมื่อพี่องุ่นมาทำกิจกรรมต่างๆให้  จากการปฏิบัติตัวของพี่องุ่น ทำให้นึกถึงการดูแลแบบองค์รวม เพราะนอกจากพยาบาลจะได้ดูแลผู้ป่วย(ให้อาหารทางสายยาง, ทำแผล ฯลฯ)แล้วญาติยังมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาอีกด้วย เพราะญาติจะต้องช่วยตัดสินใจในการที่จะรักษาหรือไม่รักษา  ซึ่งหาลูกอย่างพี่องุ่นน้อยมากที่จะมาดูแลพ่อได้แบบนี้ ขอชมเชยพี่องุ่นมากๆๆคะ

โดย ปิยะวดี ฉาไธสง