บางครั้ง ความจริง ก็ไม่ได้ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตให้แข็งแรงได้เท่ากับจินตนาการ หากแต่ว่าช่วยให้ชีวิตเติบโตต่างหาก

 หลายคนคิดว่าความฝันและจินตนาการเป็นเรื่องเดียวกัน เปล่าเลย ความฝันถูกควบคุมด้วยความคิด และความคิดถูกควบคุมด้วยจินตนาการต่างหากความฝันส่วนใหญ่ไม่ซับซ้อนและมักถูกจัดเรียงด้วยความคิด แต่ความคิดมักวนเวียนวกวนและฟุ้งกระจายเกลื่อนกลาดด้วยจินตนาการ

 ว๊า.. ชักเริ่มจบไม่ลง งงวุ้ย ฮ่าฮ่า!!