..จุดตัดใจ..

เห็นหลายคนเหนื่อยล้า..เจ็บปวด..อ่อนแอ

..บางคนท้อแท้เพราะ..ไม่ได้ดังหวังเสียที

หรือบางคนที่มีล้นเหลือ..แต่ก็ยัง.. "ไม่เพียงพอ "

" จุด " เป็นนิยามของสิ่งเล็กๆที่แทบจะไม่มีใครให้ความสำคัญ

แต่ " จุด " นั้นจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่มากมาย..

.. ถ้า " จุด "  นั้นคือ " จุดตัดใจ "..