ผมรู้สึกว่าวันนี้ร้อนกว่าทุกวัน (ในความรู้สึกของผมนะครับ) ผมคิดว่าเป็นเพราะสภาพภูมิอากาศมันเปลี่ยนไปเร็วไม่เหมือนกับเมื่อก่อน (ช่วงไม่เกิน 20 ปีนะครับ เพราะผมเพิ่งผ่าน 20 ปีมาไม่นาน) แล้วคุณผู้อ่านล่ะคิดว่าอย่างไร

    เรื่องนี้มันต้องคุยกันนาน มันเป็นเรื่องสภาวะแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการกระทำของพวกเราที่เป็นมนุษย์บนโลกใบนี้ ได้กระทำต่อโลกสะสมมายาวนานตามประวัติชาติพันธุ์ของมนุษย์

    เราตั้งใจ (ผม 2 คน) ที่จะพูดคุยกับคุณในเรื่องนี้ต่อไปนะครับ.....จบบันทึกแรกก่อน

ชาตรี